natječaj

Projekti suradnje na polju istraživanja i inovacije


prijava: 31.01.2013.

Europska komisija objavila je poziv za sudjelovanje u projektima suradnje na polju istraživanja i inovacije FP7-SSH-2013. Prijave su otvorene do 31. siječnja 2013.

Ukupni budžet iznosi 68 000 000 €, podijeljenih po aktivnostima:

8.1: Rast, zapošljavanje i kompetitivnost u društvu znanja
- Promijenjena uloga znanja u ekonomiji:
ekonomsko podupiranje društvenih inovacija;
nematerijalno u javnom sektoru – neprepoznati izvor za inovaciju, blagostanje i pametni rast;
- Jačanje političke koherencije i koordinacije u Europi:
utjecaj starih društava na javne financije u Europi;
bolja integracija financijskih tržišta u politički usmjerene makro modele;

8.2: Kombiniranje ekonomskih, društvenih i ciljeva okoliša u europskoj perspektivi
- Društveno ekonomski razvojni putovi:
društveno poduzetništvo za inovativna i inkluzivna društva;
uloga multinacionalnih kompanija u bavljenju globalnim izazovima razvoja;

8.3: Glavni trendovi u društvu i njihove implikacije
- Demografske promijene:
Europsko vladanje privremenim migracijama i mobilnosti unutar Europe;
- Društveni trendovi i životni stilovi:
obrazovanje i skrb u ranom djetinjstvu: promicanje kvalitete za individualnu, društvenu i ekonomsku dobrobit;
utjecaj 3. sektora na društveno ekonomski razvoj u Europi;

8.4: Europa u svijetu
- Interakcije i međuzavisnost između svjetskih regija i njihove implikacije:
sigurnost i demokracija u susjedstvu: slučaj Kavkaza;
suočavanje s tranzicijom na južnom i istočnom Mediteranu: jačanje mlade generacije;
- Konflikti, mir i ljudska prava:
mediji u konfliktima i izgradnji mira;
- Promijenjena uloga Europe u svijetu:
platforma indijskih društvenih i humanističkih znanosti;
platforma transatlantskih društvenih i humanističkih znanosti;
neiskorišten potencijal rasta i zapošljavanja – smanjenje troškove netarifnih mjera za dobra, usluge i ulaganja;

8.5: Građanin u Europskoj uniji
- Participacija i građanstvo u Europi:
elastičnost građana u vremenima krize;
zahtjev za nastojanjima i politikama protiv krijumčarenja;
- Različitosti i zajedničkosti u Europi:
prenošenje i koristi kulturne baštine u Europi;

8.6: Društveno ekonomski i znanstveni indikatori
- Prikupljanje inherentne službene statistike:
prema europskim longitudinalnim istraživanjima djetinjstva i mladih;

8.7: Aktivnosti za budućnost
- Široki društveno ekonomski uvid u ključne izazove:
postkarbonski gradovi Europe: dugoročni izgledi;

8.8: Horizontalne akcije
evaluacija, monitoring i usporedba utjecaja SSH istraživanja u Europi, financiranih od strane EU.

Više

(I.P., 22.08.2012)