radionica, kolonija

Peta međunarodna radionica arhitekture ''Mali Brijun 2004''


vrijeme: 04.09.2004. - 18.09.2004.
mjesto: Nacionalni park Brijuni, otok Mali Brijun
organizator: Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH, JU Nacionalni park Brijuni, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

U organizaciji Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH, JU Nacionalni park Brijuni i Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu od 4. do 18. rujna 2004. održava se Peta međunarodna ljetna radionica studenata arhitekture ''Mali Brijun 2004''

Planirani zadaci
- Utvrđivanje povijesnih komunikacija u sklopu fortifikacijskoga sustava pojasne tvrđave Pula kao osnove koncepcije zaštite i uređenja povijesne cjeline
- Projektne skice prezentacije pojedinih elemenata fortifikacijske grupe na Malom Brijunu
- Proučavanje i izrada idejnih rješenja prenamjene povijesnih prostora i objekata na Malom Brijunu
- Prijedlog turističkih trasa i signalizacije na Malom Brijunu

Raspored aktivnosti
4. rujna - dolazak i smještaj sudionika na Malom Brijunu
5. rujna - upoznavanje s lokalitetima i programom rada
5. - 15. rujna - analitički i studijski rad
16. rujna - stručni skup povodom obilježavanja Dana europske baštine u Puli
17. rujna - prezentacija radova i zatvaranje Radionice
18. rujna - odlazak sudionika

Očekivani rezultati
Od sudionika se očekuje da planirane zadatke obrade i elaboriraju na način da se dokumentacija izrađena tijekom Radionice može rabiti u stručne i promotivne svrhe.

U sklopu Radionice obilježit će se i Dan europske baštine u Hrvatskoj, stručnim skupom pod nazivom ''Austrougarske fortifikacije - zaštita i obnova'', 16. rujna 2004. - Pula, hotel Brioni .

Predavači:
1. Mr. sc. Marcin Slomski, pov. (Poljska) - Obrambeni sustavi Austrougarske monarhije
2. Dr. sc. Grestenberger (Austrija) - Sustav naoružanja pojasne tvrđave Pula
3. Mr. sc. Jan Janczykowski, inž. arh. (Poljska) - Konzervatorska zaštita povijesne cjeline pojasne tvrđave na primjeru tvrđave Krakow
4. Mr. sc. Anna Skrzynska, inž. arh. (Poljska) - Društvene inicijative i njihova uloga u procesu adaptacije fortifikacija
5. Ilija Lalošević, dipl. inž. arh. (Srbija i Crna Gora) - Austrougarske fortifikacije u Crnoj Gori - stanje i zaštita
6. Anna Kubska, studentica arhitekture (Poljska) - Computer Aided Design i njegov utjecaj na proces revitalizacije fortifikacija
7. Dr. sc. Attilio Krizmanić, inž. arh. (Pula) - Valorizacija građevinskoga nasljeđa tvrđave Pula u kontekstu prostornoga planiranja od 1947. do danas.
8. Sanja Cinkopan-Korotaj, dipl. ec. (Pula) - Uloga Turističke zajednice u obnovi pulskih fortifikacija
9. Bruno Nefat, dipl. inž. arh.(Pula) - Prostorno-planski aspekti revitalizacije sustava Austrougarskih fortifikacija u Puli
10. Miljenko Domijan, prof. pov. umj. (Zagreb) - Fortifikacijski sustav Zadra u doba austrijske uprave
11. Zvonimir Krznarić, dipl. inž. arh. (Zagreb) - Prijedlog adaptacije baterije Cavarolla na Velikom Brijunu
12. Ivica Matejčić, prof. pov. umj. (KO Pula) - Informacija o stanju i problemima zaštite fortifikacijskog sustava tvrđave Pula
Više