x ostalo

Dubrovnik postaje član Udruženja povijesnih gradova


vrijeme: 23.09.2004. - 23.09.2004.
mjesto: Norwick, Velika Britanija
organizator: Europsko udruženje povijesnih gradova

Dubrovnik će kao prvi hrvatski grad uskoro postati članom Europskog udruženja povijesnih gradova i regija

Kandidatura Dubrovnika prihvaćena je u Norwicku u Velikoj Britaniji, gdje je 9. i 10. rujna održana međunarodna konferencija pod nazivom "Baština u budućnosti". U njezinu radu sudjelovala je i Dubravka Šuica koja je ujedno i potpredsjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe.
Tom je prigodom održala predavanje na temu "Izazovi u zaštiti spomenika", gdje se posebno osvrnula na primjer zaštite spomeničke baštine i njezine obnove nakon rata u Dubrovniku.
Sredinom rujna dubrovačka gradonačelnica sudjelovala je i u Barceloni na Generalnoj skupštini mediteranskih gradova, kojom predsjeda gradonačelnik Rima Walter Veltroni.
Dubrovnik je, kazala je, jedan od osnivača mreže gradova Mediterana, osnovane 1991. godine i jedini je hrvatski grad član te mreže. Glavni je cilj mreže promocija održivog razvoja kao osnovne politike u regiji Mediterana, a iduća skupština 2006. godine bit će održana u Libanonu.
Na sjednici predsjedništva Kongresa regionalnih i lokalnih vlasti Vijeća Europe također održanoj u Barceloni gradonačelnica Šuica izabrana je za članicu predsjedništva Europskog udruženja povijesnih gradova i regija.
Očekuje se da će Dubrovnik biti hrvatsko središte nacionalnog udruženja, a 2006. bit će domaćin Međunarodne konferencije o baštini, koju organizira Vijeće Europe.