izložba

Beč: Izložba Povijesne granice Hrvatskoga Kraljevstva u međunarodnim državnim ugovorima


vrijeme: 23.09.2004. - 23.09.2004.
mjesto: Austrijski državni arhiv, Beč
organizator: Hrvatsko veleposlanstvo u Beču, Austrijski državni arhiv, Hrvatski državni arhiv, Hrvatski institut za povijest i Hrvatski znanstveni institut u Beču

Pomoćnica ministra kulture Goranka Horjan otvorit će 23. rujna u Austrijskom državnom arhivu izložbu "Povijesne granice Hrvatskoga Kraljevstva u međunarodnim državnim ugovorima 1606.-1791." koju priređuje Hrvatsko veleposlanstvo u Beču, Austrijski državni arhiv, Hrvatski državni arhiv, Hrvatski institut za povijest i Hrvatski znanstveni institut u Beču

Na izložbi koju prati prigodni hrvatsko-njemački katalog s uvodnom povijesnom studijom prvi se put podastire na uvid izvorna povijesna građa - izvješća, pisma, izvorni međudržavni ugovori, grafičke slike prostora, gradova i utvrda, likovi sudionika ratnih operacija i mirovnih pregovora te povijesni zemljovidi na kojima su potanko označene nove povijesne granične crte Hrvatskog Kraljevstva sa susjednim područjima.
Ravnatelji Hrvatskoga instituta za povijest i Hrvatskoga državnog arhiva Milan Kruhek i Stjepan Ćosić u kataloškom predgovoru napominju kako su granice neke suverene države dio temelja njezina postojanja i identiteta.
"Današnje granice Republike Hrvatske većim su dijelom njezine stare povijesne granice - granice hrvatske srednjovjekovne države, a dijelom granice utvrđene i uređene prema međunarodnim državnim ugovorima nakon oslobodilačkih ratova od stoljetne osmanske okupacije 1606., 1718., 1739. i 1791., potpisanim od tadašnjih europskih sila - Habsburške Monarhije, Mletačke Republike i Osmanskog Carstva, uz svjedočanstvo Nizozemske i Velike Britanije", ističu dvojica ravnatelja.
Uvodnu povijesnu studiju kataloga "Oslobodilački ratovi i povijesne granice Hrvatskoga Kraljevstva u međunarodnim državnim ugovorima, od mira na Žitvi 1606. do mira u Svištovu 1791." napisao je Milan Kruhek.
Katalog sadrži i popis izložaka iz bečkoga Ratnog arhiva, Zbirke karata, Austrijske nacionalne biblioteke i Austrijskog državnog arhiva.
Na izložbi koja će potkraj godine biti postavljena u Zagrebu uvrštene su i kopije izložaka iz Hrvatskoga državnoga arhiva i Hrvatskoga povijesnoga muzeja.