radionica, kolonija

Čuvanje muzejskih zbirki


vrijeme: 11.10.2004. - 12.10.2004.od 9 do 15 sati
mjesto: Zagreb, Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44
organizator: Muzejski dokumentacijski centar, u suradnji s Ministarstvom kulture, Upravom za zaštitu kulturne baštine i Hrvatskim restauratorskim zavodom

U svrhu upoznavanja sa suvremenim metodama i sredstvima preventivne zaštite radi poboljšanja uvjeta čuvanja muzejske građe, u organizaciji Muzejskog dokumentacijskog centra, 11. i 12. listopada o.g. održat će se tečaj na temu ’Čuvanje muzejskih zbirki – uvod u preventivnu zaštitu’, namijenjen kustosima i ostalim stručnjacima u muzejima, crkvenim zbirkama, kolekcionarima i konzervatorima, koji dolaze u doticaj ili koji se brinu o fizičkoj opstojnosti predmeta u zbirkama.

Prijave se primaju:
- pismom na adresu Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb, Ilica 44
- fax-om na br. 01 484 7073
- e poštom: zlaszlo@mdc.hr (Želimir Laszlo, MDC, voditelj tečaja)

najkasnije do 1. listopada 2004.

Cijena tečaja po polazniku je 150 kn koje treba uplatiti na žiro račun MDC-a: 2360000-1101213376


Teme i predavači:

Ponedjeljak, 11.10.2004.
Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb, Ilica 44


9 sati - Uvod - predavač: Želimir Laszlo, MDC
10 - Procjena, vanjski okoliš muzeja; arhitektonski elementi i stanje zgrade; unutarnje okruženje; stanje predmeta, kada treba pozvati restauratora; održavanje zgrade, prenatrpani izložbeni i spremišni prostori; nespretno rukovanje i loša obaviještenost o preventivnoj zaštiti - Laszlo
12 - Štete koje uzrokuje okolina, temperatura, relativna vlažnost. Svijetlost, onečišćenje, biološko propadanje, nametnici, gljivice i plijesan - Denis Vokić, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb

Utorak, 12.10.2004.
Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb, Ilica 44


9 sati - Fizička oštećenja, unutrašnje strukturne slabosti predmeta, dodir sa štetnim materijalima ili tvarima, iskrivljavanje i fizička prenapetost materijala, gamad, korozija, plijesan - Vokić
12 - Nesreće - požar, poplava, rat, plan djelovanja za slučaj katastrofe - Laszlo
13 - Zaštita od provala i krađa - Bianka Perčinić Kavur, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine


Paket tekstova Tehnike preventivnog konzerviranja muzejskih predmeta dobiva svaki polaznik tečaja.
Sadržaj paketa:
- Restauriranje nije alternativa preventivnoj konzervaciji
- Praktični prijedlozi za unapređenje preventivne konzervacije u muzejima - sažetak
- Relativna vlažnost zraka, utjecaj na zbirke i praktični načini zaštite - Standardi i konzervatorske smjernice za transporte umjetnina i izložbe.
Obim oko 65 stranica umnoženih fotokopiranjem i uvezenih spiralom.

Polaznici o sudjelovanju na tečaju dobivaju potvrdu.


Organizacija: Muzejski dokumentacijski centar, u suradnji s Ministarstvom kulture - Upravom za zaštitu kulturne baštine i Hrvatskim restauratorskim zavodom