novo izdanje

Artists' mobility and visas: a step forward


organizator: On the Move

Mreža On the Move (OTM) objavila je priručnik u svrhu poticanja razvoja boljih uvjeta mobilnosti međunarodnih umjetnika i radnika u kulturi - Artists' mobility and visas: a step forward. Autorice i urednice izdanja su Elene di Federico i Marie le Sourd, a priručnik je dostupan za besplatno preuzimanje.

Kreativnost nema granice, no države imaju – stoga, vize ostaju vruća tema za umjetnike i radnike u kulturi koji djeluju međunarodno. Priručnik se bavi problemima koji proizlaze iz viznog režima, a mreža On the Move u tu je svrhu razvila Povelju za održivu i odgovornu kulturnu mobilnost, te organizira aktivnosti za razvoj kapaciteta za svoje članove. U navedenom kontekstu, 15. i 16. studenog, u Bruxellesu je bila organizirana radionica posvećena Schengenskom sustavu, a rezultati radionice čine jezgru ovog priručnika.

Iako Schengen nije jedino problematično područje svijeta, radionica se orijentirala na njega iz nekoliko različitih razloga. Prvenstveno, većina OTM članova djeluje na području EU-a i susjednih zemalja; nadalje, rasprave na temu mobilnosti umjetnika i dobivanja viza nalazi se na agendi Europske komisije - DG EAC kao dio radnog plana za program Kultura 2011 – 2014 , a DG unutrašnji poslovi revidirat će tijekom 2013. godine EU vizni sustav (na snazi od 201.)

Radionica je okupila 9 članova mreže OTM te 19 odabranih vanjskih stručnjaka kako bi raspravili situaciju u kojoj se nalaze ne EU umjetnici koji putuju na Schengenski prostor. Uz prihvaćanje poboljšanja uvedenih u EU vizni sustav, istaknuti se i realni životni problemi te njihova moguća kratkoročna, srednjoročna i dugoročna rješenja. Sastanak je imao neformalni karakter, omogućujući razmjenu iskustava i raspravu između organizacija u kulturi iz EU i ne EU zemalja, predstavnika Europske komisije te Ministarstva kulture i komunikacije iz Francuske.

Obzirom da je radionica imala formu konstruktivne razmjene među sudionicima o problemima s kojima se suočavaju umjetnici koji dolaze iz zemalja koje nisu članice Europske unije te moguća rješenja, ovaj priručnik predstavlja sažeti dokument o navedenim pitanjima, objašnjenjima i konkretnim akcijama koje bi se poduzele za poboljšanje uvjeta za mobilnost umjetnika.

Ova je publikacija primarno mišljena kao referentno mjesto za organizacije u kulturi i institucije s bazom u EU, a koje pozivaju narode izvan EU-a na kraći boravak, za zemlje članice EU-a i njihove predstavnike (ambasade, konzulati) koji su odgovorni za provođenje procedure za dobivanje viza. Umjetnici i djelatnici u kulturi u priručniku mogu pronaći odabrane i sažete informacije vezane za Schengenski vizni sustav.

Priručnik sadrži 3 dijela:
- 1. poglavlje kombinira rezultate online istraživanja Artists’ mobility and visas: share your story! i glavnih rezultata diskusije održane tijekom briselske radionice te pruža općeniti okvir za teme umjetničke mobilnosti i viza ističući glavne probleme;
- 2. poglavlje predstavlja zaključke i preporuke upućene zemljama članicama EU-a, Europskoj komisiji, kulturnim organizacijama sa sjedištem u EU koje rade s kulturnim radnicima iz trećih zemalja, te popis relevantnih događanja vezanih za pitanje viza na kojima bi umjetnici mogli sudjelovati idućih mjeseci;
- 3. poglavlje čine prilozi koji uključuju upitnik korišten za online istraživanje, općenite informacije o rezultatima istraživanja, program OTM radionice te popis sudionika.

Artists' mobility and visas: a step forward - PDF

(I.P., 10.01.2013)