konferencija, znanstveni skup

FORMEZ seminar od 20.-22. listopada 2004. - Zagreb


vrijeme: 20.10.2004. - 22.10.2004.
mjesto: Uprava za zaštitu prirodne baštine Ministarstva kulture RH, Vukovarska 78, Zagreb
organizator: Ministarstvo kulture RH, Talijanska udruga FORMEZ

U sklopu suradnje Ministarstva kulture RH i talijanske udruge FORMEZ, u okviru projekta ‘’Innovation and cohesion of public administration in six Balkan countries’’, u Zagrebu će, u razdoblju od 20.-22. listopada, biti održan treći u nizu seminara posvećen zaštiti kulturne baštine

Nakon prvog seminara održanog u srpnju ove godine u Zagrebu posvećenog pravnim i organizacijskim aspektima zaštite kulturne baštine, te drugog seminara održanog u Splitu, koji se bavio problematikom nominiranja i upravljanja kulturnom baštinom na UNESCO-vu popisu, na ovom će seminaru hrvatski stručnjaci biti upoznati s programima Europske komisije iz kojih se financiraju projekti zaštite kulturne baštine (DG Regio i DG Culture).
Teme drugog dana seminara bit će obilježavanje spomenika kulture, te venecijanske utvrde s obzirom na njihovu povijest, tehnike gradnje i održavanje, dok će tijekom trećeg dana biti predstavljen CD-rom za učenje talijanskog jezika, koje je za polaznike seminara priredila udruga FORMEZ, te provedena evaluacija dosadašnjeg tijeka i rezultata projekta.
Na seminaru će sudjelovati predavači iz Europske komisije i talijanske udruge FORMEZ, te s hrvatske strane, predstavnici Ministarstva europskih integracija i Ministarstva kulture RH, te stručnjaci iz Konzervatorskih odjela Uprave za zaštitu kulturne baštine i Gradskog zavoda za zaštitu spomenike kulture i prirode u Zagrebu.
Seminar će biti održan u dvorani Uprave za zaštitu prirodne baštine Ministarstva kulture RH u Vukovarskoj 78.