natječaj

Poziv na partnerstvo u Europskom kooperativnom projektu


prijava: 03.05.2013.

Pozivaju se potencijalni partneri iz Hrvatske da se prijave za sudjelovanje u Europskom kooperativnom projektu, koji se financira iz programa Kultura 2007–2013, suradnja s trećim zemljama (Kanada i Australija). Fokus projekta je razvijanje kreativnih događanja za tinejdžere kako bi se promovirali umjetnost i kreativnost kao kanal za pozitivno uključivanje mladih u društvo te potaknuo dijalog i interkulturalna pitanja.

Partneri:
Italija: ASL Imperia – special unit for territorial psychology
Italija: Art Academy of San Remo
Španjolska: KonicLab – Contemporary Creations and New Technologies (potencijalni partner)
UK: Pacificstream Creative Solutions
Mađarska: Bázis Youth Foundation (potencijalni partner)
Kanada: Foundation CHU Sainte Justine
Australija: School of Hard Knocks Institute

Prethodno iskustvo partnera – voditelja u sličnim europskim projektima: 'Peer Education Project’, financiran kroz EU program Alcotra, u partnerstvu s lokalnom zdravstvenom agencijom ALBA/BRA (Italija) i Mutualité Française (Francuska).

Prvotna ideja projekta bila je promoviranje umjetničke terapije pri čemu bi se koristile nove (multimedijalne) tehnologije za umjetničko izražavanje. Projekt se neznatno redefinirao kako bi se pojačala usklađenost s identificiranim potencijalnim izvorima financiranja projekta (Kultura 2007-2013), pri čemu je 'terapeutski' dio preusmjeren više na društvene i kulturne intervencije, nego na intervencije iz područja zdravstva.

Osnovni cilj je usmjeren na aktualnu krizu u društvenom i obiteljskom životu u kojima se povećava rizik neke vrste 'pasivne agresije' mladih, koja se često izražava kroz apatiju mladih i manjak zanimanja za planove u budućnosti. Umjetničke aktivnosti mogu biti važan instrument za poboljšanje međusobnog razumijevanja osoba različitih iskustava i kultura te mogu biti sredstvo samo izražavanja. Komunikacijske poruke usmjerene mladima moraju se moći prilagoditi njihovim emocionalno napetim komunikacijskim navikama koje se sve brže mijenjanju. U politici mladih, posebno u odnosu na prevenciju nepoželjnog ponašanja i općeg blagostanja, potrebno je razmotriti da se komunikacija odvija više kroz slike te kroz brze i sažete poruke.

Ciljana skupina je veliki broj mladih iz različitih geografskih područja, kako bi se potaknuli izražavanje, empatija, integracija te smanjile društvene i etničke predrasude, a ujedno uključili u aktivnosti koje komunikaciju, međusobne odnose i izražavanje smatraju osnovnim instrumentom protiv marginalizacije i društvene isključivosti.

Partneri žele koristiti snagu kulture kao elementa izražavanja plemenitijih osobina čovječanstva, posebno u kontekstu u kojem marginalizacija generira oblike predrasuda i nedostatak osobnog razvoja i ispunjenja. U navedenom kontekstu nekonvencionalne forme kulture (alternativne i underground) mogu postati instrumenti osobnog rasta koji mogu pridonijeti društvenoj integraciji.

Projekt se bazira na već provjerenom principu vršnjačke edukacije i suradnje između vršnjaka – voditelja neformalnih i formalnih skupina mladih. Projekt mora uzimati u obzir prijedloge koji dolaze upravo od mladih. U tu se svrhu planiraju sljedeće aktivnosti:
- dizajn interakcija;
- izražavanje bojama;
- plesne izvedbe i glazbeno izražavanje;
- kazalište i gluma.

Tom će se prilikom primjenjivati dvije perspektive:
- demonstracija odnosa između kulturalnog djelovanja i društvenih učinaka (individualno i kolektivno djelovanje, djelovanje pojedinaca potrebno je za aktiviranje odnosa i interakcije sa zajednicom);
- razvijanje boljeg razumijevanja iskustava (zanimljivo je promatrati i studirati subjektivna iskustva pojedinaca te ih uspoređivati s određenim psihološkim parametrima koji su mjerljivi. Pretpostavlja se da dijeljenje iskustava o percepciji i estetici ovisi o prisustvu drugih ljudi – hipoteza o povratnoj reakciji društva. Ta se razlika može koristiti u distribuciji poruka o kulturnoj stimulaciji).

Druga perspektiva ima više znanstveni karakter te može doprinijeti nastojanjima EU da se dokumentira, kvantificira ili validira interkulturni dijalog te pruži konkretnija slika ciljeva.

Kontakt: lianne@eu-consultancy.com

Više

(I.P., 26.02.2013)