natječaj

@diversity: Innovative Ideas for Cultural and Creative Sectors in Europe


prijava: 19.08.2013.
organizator: Europska unija

Europska unija pokrenula je natječaj pod nazivom @diversity: Innovative Ideas for Cultural and Creative Sectors in Europe, kojim se traži 15 originalnih i inovativnih ideja na polju kulturne industrije, koje koriste informacijske i komunikacijske tehnologije za stvaranje, diseminaciju i / ili financiranje kulturnih proizvoda. Prijave su otvorene do 19. kolovoza.

Cilj projekta je doprinijeti inovativnim pristupima kulturnom sadržaju te istraživanju novih poslovnih modela koji poštuju kulturnu raznolikost. Prijava se vrši u dva koraka: 1. kreiranje računa na Internet stranici www.at-diversity.eu/registration, te popunjavanje registracije; 2. prijavljivanje ideje u jednoj od ponuđenih kategorija (stvaranje kulture, pristupanje kulturi, širenje kulture, financiranje).

Detaljni opis ideje treba strukturirati na sljedeći način:
- kratki sažetak ideje;
- inovacija;
- tehnologija;
- ciljana skupina;
- implementacija;
- održivost.

Posebnu prednost imaju kandidati starosti između 18 i 25 godina, za koje je otvoren natječaj za nagradu Young Award.

Prijavljena ideja treba ulaziti u jednu od sljedećih kulturnih sektora:
- kulturna baština, uključujući galerije, knjižnice, arhive i muzeje;
- audiovizualna djela, uključujući snimljenu glazbu, film, televiziju, video igrice i multimediju;
- izvedbene umjetnosti, uključujući živu glazbu, kazalište, operu, ples, zvuk i svjetlo;
- stvaranje i izlaganje likovnih objekata / materijalnih umjetničkih proizvoda, uključujući slikarstvo, skulpturu, grafiku, konceptualnu umjetnost i instalacije;
- izdavaštvo, uključujući knjige i novine.

Projekti se ocjenjuju prema tome u kojoj mjeri odgovaraju sljedećim kriterijima:
- utjecaj na kulturnu raznolikost: ideja kombinira kulturu i tehnologiju te čini utjecaj na kulturnu raznolikost Europe;
- novost: ideja je nešto što do sada nije postojalo, ali je spremno za implementaciju;
- inovacija: ideja je inovativna i svježa u usporedbi s aktualnim metodama rada u sektoru te jedinstvena prema drugim postojećim (međunarodnim) projektima;
- mogućnost implementacije: uvjerljiva implementacijska strategija;
- ciljana skupina: mora biti jasno definirana;
- održivost: ideja je dobro utemeljena i pokazuje potencijal da postane održivi poslovni model;
- višestruki utjecaj: ideja ima potencijal obuhvatiti druge sektore i / ili druge zemlje unutar EU-a;
- prenosivost: ideja ima potencijal da se reproducira u drugim sektorima i / ili drugim zemljama EU-a.

Pobjednici natječaja dobivaju individualno programiranu edukaciju koju provode odabrani stručnjaci tijekom dvije intenzivne online sesije, dvodnevne radionice u Londonu te završnog seminara u Bruxellesu.

Nominacije će biti objavljene 17. rujna 2013., a pobjednici 1. listopada 2013.

Kontakt: info@at-diversity.eu, +49 30 488 2885 70.

(I.P., 31.05.2013)