najave

Platforma za kulturne politike i kulturni menadžmentU Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu, 31. svibnja, održana je konferencija pred otvaranje međunarodne Platforme za kulturne politike i kulturni menadžment (The Cultural Policy and Management Platform), a na kojoj, među ostalima, sudjeluje i Hrvatska.

Riječ je o web platformi koju podržava UNESCO i koja će služiti za razmjenu informacija, dokumenata i znanstvenoistraživačkih radova u područjima kulturnog menadžmenta i kulturnih politika, u čije su osnivanje i razvoj uključeni Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Slovenija i Srbija.

Osim znanstvenoistraživačke, informativne i edukativne uloge, Platforma je zamišljena i kao forum za rasprave i diskusije, prostor za oblikovanje i provedbu projekata, sveučilišni suradnički prostor posebno u području doktorskih studija, te kao trajan suradnički prostor otvoren za proširenje i u područjima djelovanja i u broju zemalja sudionica.

Iz Hrvatske su na konferenciji sudjelovali dr. sc. Sanjin Dragojević s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, kao član vijeća Platforme, prof. dr. sc. Darko Lukić s Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu, kao urednik, i Dinko Klarić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu, također kao urednik.

(I.P., 03.06.2013)