natječaj

Kultura nova - program podrške 2013


prijava: 10.09.2013.
organizator: Zaklada Kultura nova

Zaklada Kultura nova objavila je javne pozive u okviru Programa podrške 2013. Bespovratna sredstva će biti dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama), koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, za provođenje projekata/programa u 2014. godini. Rok za podnošenje prijava je 10. rujna 2013. godine.

Indikativni proračun Programa podrške 2013 iznosi 5.130.000 kn. Program podrške 2013 obuhvaća četiri sljedeća programska područja:

Programsko područje 1: Operativna podrška za programski razvoj
- razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn;
- razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn;
- upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn;
- upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn.

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa
- umjetničko istraživanje do 20.000 kn;
- priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn;
- putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn.

Programsko područje 3: Razvoj suradničkih platformi
- programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn;
- zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn.

Programsko područje 4: Pilot program — Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi
- ostvaruje se kao pilot program putem javnog poziva na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom, kojim se razvija suradnja kroz provedbu zagovaračkih aktivnosti te razmjenu programa, znanja, iskustava i dobrih praksi između organizacija civilnog društva, koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, iz Republike Hrvatske i drugih zemalja Jugoistočne Europe.

Više

(I.P., 11.06.2013)