natječaj

Natječaj za osnaživanje kapaciteta novo osnovanih zajednica kulturno umjetničkih udruga hrvatskih županija


organizator: Hrvatski sabor kulture

Hrvatski sabor kulture raspisuje Natječaj za osnaživanje kapaciteta novo osnovanih zajednica kulturno umjetničkih udruga hrvatskih županija, kako bi potaknuo osnivanje zajednica i izgradnju urušene kulturne mreže amaterskih udruženja u Hrvatskoj.

Pred dvadesetak godina, Hrvatski sabor kulture započeo je s inicijativom u županijama Republike Hrvatske s ciljem osnivanja županijskih zajednica kulturno-umjetničkih udruga kao nevladinih organizacija (u daljnjem tekstu zajednica). Rezultati novoosnovanih zajednica pokazali su razvitak amaterskih kulturnih djelatnosti, porast članstva i kulturno-umjetničkih programa, a i financijsko stanje postalo je bolje, jer su županije izdvajale određena materijalna sredstava za vlastite zajednice.

Aktivnije zajednice, osim organiziranja vlastitih županijskih smotri amaterskog stvaralaštva, bave se i obrazovanjem priređujući seminare i savjetovanja za članove KUD-ova i sekcija svoje županije, ali i suorganizacijom nacionalnih smotri HSK-a. Kako se članovi Skupštine, Upravnog odbora i odbora kolegija Hrvatskog sabora kulture biraju kao predstavnici županijskih zajednica, vidljivo je da su one ne samo ozbiljni partner nego i nužna spona Hrvatskog sabora kulture s rasprostranjenim udrugama u kulturi diljem Hrvatske. Od 21 hrvatske županije u svega 11 županija osnovane su županijske zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih udruga koje aktivno djeluju.

Ukupan natječajni fond iznosi 10.000,00 kn, a natječaj traje do njegovog ukupnog iskorištenja (maksimalno 1 potpora). Novo osnovana zajednica može ostvariti maksimalnih 10.000,00 kn. Da bi ostvarila natječajna sredstva, zajednica mora ispuniti sljedeće kriterije: biti osnovana nakon raspisivanja natječaja HSK-a i to u onim županijama u kojima zajednice nisu osnovane ili su zamrle s radom, ujediniti minimalno 15 udruga i to iz najmanje tri različita amaterska izričaja (npr. puhački orkestri, zborovi, mali vokalni sastavi, tamburaški orkestri, kazališna, folklorna, plesna skupina, likovna sekcija …), priložiti rješenje o osnivanju nadležnog ureda državne uprave i zapisnik s osnivačke skupštine zajednice, postati članicom HSK-a, priložiti kvalitetan i ostvariv program djelovanja i financijski plan, ostvarena sredstava u iznosu od 10.000,00 kn namijeniti obrazovanju voditelja udruga članica i iskoristiti ih za plaćanje autorskih honorara voditelja seminara, a za ostvarivanje sredstava priložiti račun R1 u iznosu od 10.000,00 kn s opisom namjene (za organizaciju seminara). Po realizaciji seminara zajednica treba poslati HSK-u financijsko i programsko izvješće za utrošena sredstva, koje uključuje pregled troškova seminara, preslike računa i izvode poslovne banke o utrošenim sredstvima.

Potrebne dokumente za osnivanje zajednice (poziv za osnivačku sjednicu skupštine, prijedlog statuta i poslovnik o radu skupštine) zainteresirane udruge mogu dobiti od Hrvatskog sabora kulture. Za sva dodatna pitanja javite se mailom tajnik@hrsk.hr ili na 01/4556-885 (Dražen Jelavić, prof.).        

(I.P., 26.06.2013)