natječaj

Potpora razvoja sveobuhvatnih strategija aktivnog starenja


prijava: 30.09.2013.
organizator: Europska komisija

U okviru opće uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost, objavljen je natječaj Europske komisije za potporu razvoja sveobuhvatnih strategija aktivnog starenja. Natječaj je otvoren do 30. rujna 2013. godine, a početak provođenja aktivnosti planiran je za siječanj 2014. godine.

Svrha natječaja je omogućiti financijsku potporu tijelima javne vlasti država članica koje se namjeravaju uključiti u razvoj i primjenu sveobuhvatnih strategija aktivnog starenja. Potpora se dodjeljuje onim tijelima koja namjeravaju obuhvatiti različita politička područja, razine vlasti te relevantne dionike kako bi poboljšali sposobnost za poduzimanjem određene aktivnosti prilikom prevladavanja izazova postavljenih starenjem stanovništva.

Visina dodijeljenih sredstava bit će između 100.000,00 i 500.000,00 eura, ovisno o opsegu i trajanju projekta. Ovim prilikom srećemo pozornost da će se financirati do 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta, a ostali iznos (20%) ukupnih sredstava potrebnih za provođenje projekta mora osigurati prijavitelj. Drugim riječima, navedenih 20% sredstava mora biti pokriveno iz izvora koji nisu sredstava Europske unije. Također, naturalna davanja ne prihvaćaju se kao izvor su-financiranja.

Prijavitelj može biti tijelo državne uprave nadležno za razvoj i primjenu strategija aktivnog starenja odnosno agencija koju je nadležno tijelo ovlastilo da preuzme odgovornost za primjenu akcije.

Info: EMPL-GRANT-2013-009@ec.europa.eu

Više

(I.P., 19.07.2013)