svakodnevica

Novi kvart kulture


vrijeme: 25.04.2014.

Rekonstrukcijom i uređenjem cjelokupnog kompleksa bivše tvornice „Rikard Benčić“ grad Rijeka dobiva novi kulturno-turističko-poduzetnički i javni kompleks koji će, suradnjom Grada Rijeke i Ministarstva kulture u provedbi projekta rekonstrukcije i uređenja, nakon ljeta prijaviti za financiranje iz strukturnih fondova EU.


Među bogatim naslijeđem riječke industrijske arhitekture jedan od relevantnijih je i kompleks „Rikard Benčić“, koji prolazi kroz cjelokupnu fazu rekonstrukcije i prenamjene.

Bivši se industrijski kompleks sastoji od četiri cjeline koje čine Upravna zgrada, poznata i pod imenom Palača šećerane, zatim T-zgrada, H-zgrada i Ciglena zagrada. Te cjeline bit će rekonstruirane, restaurirane te na kraju prenamijenjene kako bi se u istom kompleksu smjestili Muzej grada Rijeke s komercijalnim prostorima i prostorima za manje konferencije, Gradska knjižnica Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti (MMSU), te Dječji kulturni centar za najmlađe posjetitelje.

Foto: MK
 

Staro za novo

Prenamjenom oronulog industrijskog kompleksa osigurat će se održivo korištenje kulturne baštine i tako povećati pristup javnim prostorima, a za građane Rijeke i njihove goste otvoriti novo mjesto boravka, bazirano na kulturnim sadržajima. Ovim projektom Grad Rijeka rješava i problem nedostatka infrastrukture za kulturne djelatnosti. Povećat će se sveukupni prostorni kapaciteti za kulturu i poduzetništvo, koji će moći primiti veći broj publike, na atraktivnim i novim, kulturnim i turističkim destinacijama u gradu. Realizacijom ovog projekta doprinijet će se očuvanju, revitalizaciji i upravljanju vrijednom industrijskom baštinom u svrhu gospodarskog razvoja i jačanja lokalnog i regionalnog identiteta.

Blok „Benčić“ ujedinit će četiri kulturna sadržaja: Muzej moderne i suvremene umjetnosti smjestit će se u zgradu radnog naziva H-zgrada, s kojom je željeznim mostom povezana crvena zgrada od cigle, odnosno Ciglena zgrada, u kojoj je planiran smještaj dječjeg centra odnosno „Dječje kuće“. Gradska knjižnica Rijeka smjestit će se u velikoj zgradi zvanoj T-zgrada. Najveća i najreprezentativnija zgrada kompleksa, Upravna zgrada, imat će tri funkcije; polovica zgrade je namijenjena Muzeju grada Rijeke, a u dijelu druge polovice bit će smješteni administrativno-poslovni, javni i protokolarni sadržaji te klupski prostor koji će biti otvoren za sve inicijative koje se bave zaštitom baštine. Ciglena zgrada, u kojoj će biti smještena „Dječja kuća“ nalazi se u središtu kompleksa, a nudit će razne sadržaje za djecu do tinejdžerske dobi, uključujući i art-kino s filmskim i medijskim radionicama. Ideja je i da okolne institucije stvaraju programe namijenjene djeci kako bi centar bio jedinstvena točka ulaska djece u svijet kulture i obrazovanja, mjesto prvog susreta djece s muzejima i knjižnicom.


Palača šećerane
 
Posebnu kulturnu vrijednost i važnost cijelog kompleksa daje Upravna zgrada odnosno Palača šećerane, koja je zaštićeno kulturno dobro od 1970. godine. Kasnobarokna palača sagrađena je u drugoj polovici 18. stoljeća kao administrativna, gospodarska ali i stambena zgrada u sklopu rafinerije šećera kojom je upravljala Povlaštena tršćansko-riječka kompanija ukazom carice Marije Terezije. S obzirom na to da je tadašnja svjetska trgovina šećera bila gotovo isključivo u rukama Nizozemaca, i Povlaštena kompanija dodijeljena je trgovačkoj kući Proli i Arnoldt iz Antwerpena. Ubrzanom razvoju Kompanije pogodovalo je i oslobađanje plaćanja poreza na uvoz sirovog šećera, kojeg bi rafinirala ali i proizvodila vlastite proizvode poput likera Rossoli i slatkiša.

Jedna od funkcija reprezentativne i velike Upravne palače bila je i stambena pa su u njoj stanovali direktori Kompanije, što će odrediti njezino unutrašnje uređenje, posebno poslije požara 1785. Godine, kada je obnovljena i raskošno opremljena štukaturama i zidnim slikama prema projektu Petera de Vierendeelsa.

Nakon ukidanja šećerane u prvoj polovici 19. stoljeća u pogonima bila smještena vojska, a zatim dolazi do prenamjene kompleksa koji postaje tvornica duhana. Pogoni mijenjaju namjenu 1945. godine i postaju sjedištem tvornice motora „Rikard Benčić“, prema čijem je imenu cijeli kompleks ostao poznat u popularnoj kulturi. Usprkos brojnim preinakama i vlasnicima, Upravna zgrada je uspjela sačuvati svoje prvobitno kasnobarokno oblikovanje, koje se ubraja među najznačajnija na istočnoj obali Jadrana, a sastoji se – među ostalim – od impozantnog trokrakog stubišta i reprezentativnih dvorana bogato opremljenih stucco dekoracijama, keramičkim kaljevim pećima ukrašenim likovima grifona te zidnim oslikama mitoloških sadržaja i antičkih povijesnih scena.
 Foto: MK


Pripreme za strukturne fondove
 
U procesu rekonstrukcije i uređenja kompleksa, izrađena je prostorno-programska studija na temelju koje će se izraditi projektna dokumentacija potrebna za izvođenje radova. Trenutno je u pripremi i dokumentacija potrebna za postupak javne nabave na kojem će se odabrati ponuditelj za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju T-zgrade. U tijeku je i izrada glavnog projekta konstruktivne sanacije Upravne zgrade (Palača šećerane) – posebno zaštićenog kulturnog dobra, kao i izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova obnove zidnih oslika i štukatura.

Opsežna istraživanja i restauratorsko-konzervatorski radovi u samoj Upravnoj zgradi, obavlja Hrvatski restauratorski zavod još od 2003. godine, dok su Ministarstvo kulture i Grad Rijeka u projektnu dokumentaciju i restauratorske radove u zadnjih šest godina uložili 8,7 milijuna kuna.

U svibnju 2013. godine, Grad Rijeka i Ministarstvo kulture, potpisali su sporazum o suradnji u provedbi projekta rekonstrukcije i uređenja cjelokupnog kompleksa „Rikard Benčić“, koji zajednički financiraju u omjeru 50:50. Ovo je ujedno i prvi veliki projekt u kulturi koji će nakon ljeta 2014. Biti prijavljen za financiranje iz strukturnih fondova EU, s ciljem završetka projekta do 2020. godine.

(M.K., 23.04.2014)