natječaj

Javni poziv za podnošenje ponuda za otkup knjiga i časopisa za narodne knjižnice u 2015.


vrijeme: 16.02.2015.
prijava: 14.11.2015.

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za podnošenje ponuda za otkup knjiga i časopisa za narodne knjižnice u 2015. Prijave se primaju do 14. studenoga 2015. godine.

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 69/12, 44/13 i 91/13) objavljuje  

Javni poziv za podnošenje ponuda za otkup knjiga i časopisa za narodne knjižnice u 2015. godini
 
1.      Predmet javnoga poziva

A) Ministarstvo kulture otkupljivat će knjige domaćih izdavača i to:

•     djela suvremene domaće književnosti
•     djela publicistike
•     djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu, znanost i umjetnost
•     prijevode suvremene svjetske književnosti, znanosti i umjetnosti.

Otkupljivat će se izdanja samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige koja su objavljena tijekom 2014. i 2015. godine.

Ministarstvo kulture neće otkupljivati udžbenike, priručnike, ponovljena i komercijalna izdanja te knjige u digitalnom tisku. Neće se otkupljivati izdanja nakladnika koji nisu dostavili obvezne primjerke Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

B) Ministarstvo kulture otkupljivat će pojedinačne brojeve časopisa domaćih izdavača i to:

•     časopisa iz područja kulture
•     časopisa iz društveno-humanističkih područja
•     časopisa čije je objavljivanje Ministarstvo kulture sufinanciralo u tekućoj
      godini.

Ministarstvo kulture neće otkupljivati časopise koji su na dan prijave na ovaj Javni poziv stariji od 4 mjeseca.
 
2.      Korisnici potpore

Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.

3.   Način prijave

Prijava se podnosi internetskim putem na odgovarajućim obrascima koji su dostupni na stranicama Ministarstva na sljedećoj adresi: https://www.min-kulture.hr/prijavnice/.

Elektronički popunjene prijavnice treba ispisati, potpisati i ovjeriti pečatom te uz obvezne priloge:
•  tiskani primjerak objavljene knjige ili objavljeni primjerak časopisa
•  podatke o knjizi/časopisu, autorima, prevoditeljima te priređivaču i/ili uredniku
•  potvrdu Nacionalne i sveučilišne knjižnice o dostavljenim obveznim
   primjercima

dostaviti na adresu:
Ministarstvo kulture
Sektor za književno-nakladničku i knjižničnu djelatnost
Runjaninova 2
10 000 Zagreb

4.    Rok prijave
  
Ponude za otkup knjiga i časopisa mogu se podnositi od dana objave do 14. studenoga 2015. godine.

5.     Završne odredbe

Knjige i časopisi otkupljeni putem ovoga Javnog poziva namijenjeni su fondovima narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Primjerci knjiga i časopisa dostavljeni u prilogu ponudi neće se vraćati podnositeljima, već će biti upućeni narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj.

Neće se razmatrati prijave koje ne ispunjavaju tražene uvjete – prijave koje nisu dostavljene u elektroničkome i tiskanome obliku, koje nisu na propisanim obrascima i u skladu s navedenim rokom, prijave bez obveznih priloga te prijave korisnika koji nisu izvršili preuzete obveze.

>>> Upute za prijavitelje .pdf

 

(D.H.F., 17.02.2015)