x ostalo

Predstavljeni rezultati obnove spomeničkog sklopa bivše katedrale u Rabu


vrijeme: 23.04.2005. - 23.04.2005.
mjesto: Rab

Na svečanoj akademiji održanoj u subotu u Rabu predstavljeni su rezultati cjelovite obnove spomeničkog sklopa bivše katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije u tome gradu.

Glavni konzervator Miljenko Domijan rekao je za Hinu, govoreći o tom golemom zahvatu, da je cjelokupan posao trajao sedam godina, a radovi su stajali oko osam milijuna kuna. Većinu novca dalo je Ministarstvo kulture, a slijede Krčka biskupija te Župni ured Raba i grad Rab.

Sadašnja župna crkva, koja je prestala biti katedralom godine 1828., bila je prije početka radova u vrlo lošem stanju, rekao je Miljenko Domijan. Krovna drvena konstrukcija je bila trošna, zidovi su bili u
lošem stanju, a trebalo je ukloniti i posljedice nestručnih restauracijskih radova na crkvi 30-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća.

U proteklih sedam godina obnovljene su glavna lađa i pokrajnje lađe crkve, preuređeni neodgovarajući restauracijski radovi i statički učvršćeni zidovi. Ujedno je konzerviran i rekostruiran liturgijski inventar crkve. Najvažnija zadaća u tom dijelu poslova bila je obnova renesansnog raspela i obnova orgulja, koje je polovicom 18. stoljeća izradio majstor Petar Nakić, te uređenje postava riznice crkve.

Miljenko Domijan je istaknuo i da je tijekom radova utvrđeno da je crkva mnogo starija no što se mislilo, te da njezini korijeni, sudeći po pronađenim mozaicima i ostacima krstionice, sežu u IV. ili V. stoljeće.

Svečanosti su bili nazočni apostolski nuncij u Hrvatskoj Francisco Javier Lozano, krčki biskup Valter Župan i predstavnici Ministarstva kulture. U glazbenom dijelu programa na obnovljenim orguljama svirao je Mario Penzar, a pjevala je mezzosporanistica Dunja Vejzović.

Hina