obljetnica, proslava

22.05. - Dan zaštite prirode i Međunarodni dan biološke raznolikosti


vrijeme: 23.05.2005. - 23.05.2005.11 sati
mjesto: Zagreb, Park prirode Medvednica
organizator: Uprava za zaštitu prirode, Ministarstvo kulture

Povodom obilježavanja Dana zaštite prirode i Međunarodnog dana biološke raznolikosti, Uprava za zaštitu prirode Ministarstva kulture organizira okrugli stol o značaju i obavezama koje proizlaze iz Sporazuma o zaštiti populacija europskih vrsta šišmiša (UNEP/EUROBATS) te predstavljanje knjižice ’Šišmiši u šumama - preporuke i podaci za gospodarenje šumama’.

Autor ilustracije: Dubravko Mataković


Okrugli stol će se održati u ponedjeljak, 23. svibnja 2005. godine u 11 sati u prostorijama Planinarskog doma "Glavica“, Park prirode Medvednica.

Republika Hrvatska je od 2000. godine potpisnica Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja, te njoj pripadajućeg Sporazuma o zaštiti populacija europskih vrsta šišmiša (UNEP/EUROBATS).

Sve vrste šišmiša u Hrvatskoj uživaju zaštitu temeljem zakona o zaštiti prirode. Od 34 vrste šišmiša zabilježenih u Hrvatskoj čak ih je 30 vezano za šume. Uz vrste šišmiša kojima šuma pruža trajno sklonište sve preostale vrste, koje skrovište nalaze izvan šuma, hrane se u šumskim staništima. Dostupni podaci ukazuju da je čak 17 vrsta šišmiša u Hrvatskoj ugroženo, od kojih je 7 gotovo pred izumiranjem.

Ovim putem želi se naglasiti da zaštita prirode ovisi o suradnji raznih sektora (šumarstvo, poljoprivreda, gospodarstvo, transport i dr.) u protivnom je nemoguće očuvati biološku raznolikost, odnosno prirodu u cjelini, što je u konačnici obveza svih sektora uključenih u zaštitu ili iskorištavanje prirodnih resursa.

Opširnije o obilježavanju 22.05. - Dana zaštite prirode ... (word dokument, 80,896 kb)

Šišmiši u šumama, knjižica (pdf dokument, 646,715 kb)