natječaj

UNESCO: Natječaj za prihvat mladih stručnjaka za 2006.


vrijeme: 13.05.2005. - 01.07.2005.
organizator: UNESCO, Paris

UNESCO je pokrenuo natječaj za prihvat mladih stručnjaka za 2006. godinu (Young Professionals' Programme - 2006). Zainteresirani koji udovoljavaju uvjetima natječaja trebaju popunjeni obrazac i dokumentaciju najkasnije do 1. srpnja 2005. dostaviti u ured Hrvatskog povjerenstva za UNESCO, gdje će biti obavljena predselekcija.

Ciljevi natječaja su sljedeći: poboljšati geografsku distribuciju unutar Tajništva UNESCO-a; doprinijeti pomlađivanju kadrova i povećane zastupljenosti žena te osigurati trajnost i djelotvornost administrativnih usluga Tajništva.

Uvjeti kandidature:

1. državljanstvo države-članice UNESCO-a koja nije uopće ili je nedovoljno kadrovski zastupljena u UNESCO-u.
2. manje od 30 godina starosti na 1. siječnja 2006.
3. završen studij u jednom od sljedećih područja: Obrazovanje (Osnovno obrazovanje za sve s posebnim naglaskom na pismenost; Obrazovanje za prevenciju HIV/AIDS-a; Naobrazba učitelja u dijelovima Afrike južno od Sahare), Prirodne znanosti (Vode i pripadajući eko sistemi), Društvene i humanističke znanosti (Etika u znanosti i tehnologiji s naglaskom na bioetiku), Kultura (Zaštita materijalne i nematerijalne baštine), Komunikacije (Pristup informacijama i znanju (ITC)), Podrška programa (Financije i općenito upravljanje)
4. izvrsno znanje engleskog ili francuskog jezika (znanje oba jezika je prednost)

Odabir će se temeljiti na izvrsnosti, uspjehu i predanosti mandatu UNESCO-a, a prednost imaju kandidati s već stečenim prigodnim iskustvom. Nakon predselekcije koju izvršava država članica, prijave najboljih 12 kandidata bit će proslijeđene nadležnom tijelu UNESCO-a koje će procijeniti prijave te odabranim kandidatima uputiti pozivnice za razgovor i ispit znanja traženih jezika.

Nakon odabirnog postupka, UNESCO će zaposliti samo 10 najboljih od svih pristiglih kandidatura na uvjetni period od godinu dana tijekom kojeg će kandidati imati priliku proširiti znanje o UNESCO-u i UN-ovom sistemu te će im se pružiti naobrazba vezana uz UNESCO-va programska područja i administraciju. Nakon uvjetne godine, kandidati će biti ocijenjeni na temelju svojih uspjeha te će onima koji su ispunili tražene standarde biti pružena prilika zapošljavanja u UNESCO-u uz ugovor na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine.

Mole se svi zainteresirani kandidati da proslijede svoje prijave uredu Hrvatskog povjerenstva za UNESCO (Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, Zagreb) prema sljedećim kriterijima:

1. U potpunosti ispunjen priloženi obrazac uz fotografiju te svu zatraženu dokumentaciju (esej, potvrda o znanju stranih jezika, dokaz o završenom stupnju školovanja uz prijepis ocjena, itd.) - u 3 primjerka.

2. Potrebna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti prevedena na engleski ili francuski jezik kako bi materijal bio razumljiv Tajništvu UNESCO-a koje obrađuje prijave.

3. Sva zatražena dokumentacija mora biti dostavljena uredu Hrvatskog povjerenstva za UNESCO najkasnije do 1. srpnja 2005. kako bi se mogla obaviti predselekcija i 12 kandidatura proslijediti nadležnom tijelu UNESCO-a u Pariz.

PRIJAVNI OBRAZAC (word dokument, 120,32 kb)