natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Festival Terras sem Sombra


prijava: 05.10.2016.
mjesto: Portugal; Beja

Zavod za povijesnu i umjetničku baštinu zadužen je za kulturno-vjersku baštine regije Beja, koja se nalazi na jugu Portugala. Zavod tj. Festival 'Terras sem Sombra/Zemlje bez sjene' traži partnere za suradnju između kulturnih i kreativnih i organizacija iz različitih zemalja; mreže koje pomažu kulturnom i kreativnom sektoru u konkurentnom i transnacionalnom djelovanju; osnivanje platformi za promicanje mladih umjetnika i poticanje europskih programa za kulturno-umjetnička djela. Prijave se primaju do 5. listopada 2016.

Zavod za povijesnu i umjetničku baštinu održava preko 200.000 popisanih umjetnina u crkvama i samostanima, kao i mrežu od 8 muzeja. Referentna je ustanova za vjersku baštinu, koja se bavi i izdavaštvom knjiga, snimaka i časopisa i ima program o umjetnosti i kulturi na portugalskom radiju. Organizira festival duhovne glazbe Terras sem Sombra/Zemlje bez sjene.
 
Zemlje bez sjene glavni je portugalski festival duhovne glazbe. Osnovan je 2003. g. a vodi ga španjolski  znanstvenik Juan Ángel Vela del Campo. Okuplja glazbu, kulturnu baštinu, bioraznolikost i socijalno uključivanje. Svake godine se dodjeljuje međunarodna nagrada pojedincima ili institucijama koje se ističu na međunarodnoj razini u tri područja: glazbi, kulturnoj baštini i bioraznolikosti.

Zemlje: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija, Albanija, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo.
 
Vrsta natječaja: Program Europske unije Kreativna Europa (potprogram Kultura) - Potpora europskim projektima suradnje

Kontakt:
 
José António Falcão (direktor), Sara Fonseca
Largo dos Prazeres, 4
PT 7800-475 Beja (Portugal)
Tel: +351 284 320 918 | Fax: +351 284 320 052
e-mail: dphadb@sapo.pt
 

(R.P.B., 08.12.2015)