natječaj

Vizualni identitet Večernjakove biciklijade


prijava: 05.04.2016.
mjesto: Zagreb

Večernji list objavljuje nagradni natječaj 'Vizualni identitet Večernjakove biciklijade', na koji se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe s jednim ili više radova. Natječaj je otvoren do 5. travnja.

Svrha nagradnog natječaja osmišljavanje je idejnog rješenja vizualnog identiteta tradicionalne Večernjakove biciklijade koja će se ove godine održati 34. put.

Večernji list osigurava nagradu u iznosu od 5.000,00 kuna neto koju osvaja najbolji rad po izboru stručnog žirija.

Sudjelovanje u natječaju ostvaruje se prijavom i slanjem idejnog rješenja u PDF formatu na e-mail: biciklijada@vecernji.net. Prijaviti se mogu fizičke ili pravne osobe s jednim ili više radova. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Večernjeg lista sa svojom užom obitelji ili povezana društva. Prilikom prijave na Natječaj svaki je sudionik dužan navesti osobne podatke: ime, prezime / naziv poduzeća, adresu sjedišta / stanovanja, broj telefona i e-mail adresu za kontakt.

Uvjeti pri izradi idejnog riješenja za vizualni identitet Večernjakove biciklijade jesu:
- osmisliti logotip projekta „Večernjakova biciklijada“
- ugraditi u idejno rješenje prostor za komunikaciju termina i mjesta održavanja događanja te logotipove partnera i sponzora projekata (u daljnjem tekstu: Autorsko djelo)

Pobjednika natječaja bira stručni žiri Večernjeg lista u sljedećem sastavu: Tomislav Botić, art direktor Večernjeg lista; Norman Mueller, direktor marketinga Večernjeg lista i Vlatka Matunec, voditeljica marketinških komunikacija Večernjeg lista. Žiri će odabrati rad tako što će prema slobodnoj procjeni odrediti koji rad najbolje zadovoljava potrebe projekta.
 
Pobjednik natječaja bit će obaviješten elektroničkim ili telefonskim putem i javno objavljen na vecernji.hr. Dobitnik kao Autor dostavom Autorskog djela Večernjem listu i primitkom nagrade iz članka 4. ovih Pravila natječaja prenosi i isključivo, u cijelosti, teritorijalno neograničeno („World Rights“), u neograničenom broju primjeraka i u neograničenom broju izdanja, izravno i neizravno, bilo kojim sredstvima i u bilo kojem sada poznatom ili u budućnosti mogućem obliku pravo reproduciranja (pravo umnožavanja), uključujući privremene radnje reproduciranja, pravo distribucije (pravo stavljanja u promet) uključujući pravo iznajmljivanja, pravo izdavanja, pravo objave, pravo priopćivanja autorskog djela javnosti kao i sva prava koja obuhvaćaju pravo priopćivanja autorskog djela javnosti, pravo javne upotrebe kao i pravo prerade nad Autorskim djelom Dobitnika kao  autora koja će nastati temeljem ovog natječaja, a sve sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima.

Prava iz prethodne točke nakon dostave Autorskog djela Dobitniku kao Autoru i isplate istom nagrade iz članka 4. Pravila natječaja prenesena na Večernji list koji je i isključivi nositelj tih prava, u cijelosti, u neograničenom broju primjeraka, izravno i neizravno, bilo kojim sredstvima i u bilo kojem obliku, u neograničenom broju izdanja.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

(M.K., 02.03.2016)