natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – kazalište George Ciprian


prijava: 05.05.2016.
mjesto: Rumunjska

Rumunjsko kazalište George Ciprian, kao vodeći partner, te kulturna udruga '7' iz Bukurešta i španjolsko sveučilište UCAM planiraju projekt u sklopu kojeg namjeravaju razviti žanr telematičke participativne izvedbe. Telematička izvedba uključuje real-time video konferencije (npr. Skype) i ima potencijal spajanja različitih prostora diljem svijeta. Prijave potencijalnih partnera na projektu traju do 5. listopada 2016.

Ciljevi projekta su: razviti žanr telematičke participativne izvedbe, doprinoseći istraživanju u području sudioničke izvedbe i digitalne umjetnosti; istražiti dinamičke odnose između razdvojenih članova obitelji; olakšati sudjelovanje publike u izvedbi pomoću participativnih strategija; stvoriti mrežu praktičara zainteresiranih za telematičke participativne izvedbe koji bi nastavili surađivati nakon kraja projekta.
 
Potencijalni partneri: sveučilišta s kazališnim odjelom koji će doprinijeti istraživanju i/ili sudjelovanjem studenata glume iz zemalja sudionica programa Kreativne Europe, osim Rumunjske i Španjolske.

Kontakt: 
Marina Hanganu
marina.watson@yahoo.com

(R.P.B., 23.03.2016)