natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Body in revolt


prijava: 05.10.2016.
mjesto: Francuska

Nacionalni balet iz Marseillea/Nacionalni koreografski centar traži partnere za projekt s naglaskom na ples. Središnja tema je cirkuliranje mladih plesača u procesu profesionalizacije na europskoj razini oko teme 'Body in revolt' (Tijela u pobuni). Prijave traju do 5. listopada 2016.

U sklopu svakog partnerstva u projektu, umjetnik će raditi s mladim plesačima na profesionalnoj integraciji s drugom disciplinom.
 
Potencijalni partneri: nacionalni koreografski centri i škole plesa koje imaju kapacitet primiti skupinu plesača, glazbeni konzervatoriji, centri za digitalnu umjetnost, sveučilišta; iz svih zemalja članica Kreativne Europe

(Riječ je o malom projektu suradnje.)
 
Kontakt:

Ballet National de Marseille
National Choreographic Center
Emmanuelle Ramondetti
e.ramondetti@ballet-de-marseille.com
tel. 00.33.(0)4.91.32.72.85

(R.P.B., 23.03.2016)