natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo - ABC Visual literacy/Transbook mobile studio


prijava: 01.07.2016.
mjesto: Bruxelles, Belgija

ABC (Art Basics for Children) neprofitna organizacija iz Bruxellesa, koja djeluje na granici umjetnosti i obrazovanja, kao laboratorij za estetska iskustva i kreativnu osviještenost, traži partnere za projekt - ABC Visual literacy/Transbook mobile studio.Rok za prijavu je do srpnja 2016.

ABS stvara poticajna okruženja i projekte koji ohrabruju djecu i odrasle svih dobi da eksperimentiraju s maštom i istražuju svoje kreativne potencijale. ABC organizira studio na različite konceptualne teme, kao što su arhitektura i dizajn, priroda i estetika, vizualna poezija, nadrealizam…, ponekad i na zahtjev.

Mobilni studio za vizualnu pismenost (Visual literacy/Transbook mobile studio) način je da ABC surađuje s djecom, polaznicima i djelatnicima kulturnog sektora na istraživanju o najboljim idejama vezanim za vizualnu pismenost (interakcija između riječi i slike), jezik i umijeća pripovijedanja.

ABC će zatim kompilirati iskustva u digitalni resurs savjeta i prijedloga koji mogu koristiti (budući) nastavnici, knjižničari, svi koji rade s mladima, roditelji, itd.  Projekt se temelji na nadi da se obrazovanje i rad s mladima mogu strukturirano uključiti u kreativne i umjetničke načine rada s jezikom i vizualnom kulturom. U doba kada smo preplavljeni vizualnim podražajima i digitalnim i tiskom, to ne predstavlja nepotreban luksuz.

ABC pruža dvodnevnu obuku za lokalne polaznika (na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku), npr. uvod u različite materijale i bezbrojne mogućnosti uključivanja djece u rad s njima. Razmjena ideja s partnerima u vezi sadržaja/materijala jedan je od glavnih ciljeva projekta. U tom smislu sadržaj se može oblikovati malo drugačije svaki put prema lokalnoj/nacionalnoj dinamici. Ekipa studija ABC može u jednom danu sastaviti mobilni studio od najmanje 120m2. 
 
Potencijalni partneri:  umjetničko-obrazovne organizacije, kulturni centri, muzeji, sajmovi dječjih knjiga, dječji umjetnički festivali, posebno ustanove koje imaju iskustva i znanja o vizualnoj pismenosti, slikovnicama, pripovijedanju, književnosti, grafičkom dizajnu, ilustriranju, iz svih zemalja članica programa Kreativna Europa.

ABC će sudjelovati na Europskom kulturnom forumu koji se održava 19. i 20. travnja 2016. u Bruxellesu pa ih svi zaineresirani mogu kontaktirati na licu mjesta tijekom foruma.

Kontakt:
adresa: Gaucheretplein 13, 1030 Bruxelles
tel: 02.5020027
mail: mail@abc-web.be

(M.K., 07.04.2016)