natječaj

Zaklada Sveučilišta u Rijeci - vizualni identitet


prijava: 23.05.2016.

Zaklada Sveučilišta u Rijeci poziva sve autore i kreativne timove da se prijave na natječaj za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta Zaklade Sveučilišta u Rijeci. Rok za primanje natječajnih radova je 23. svibnja.

Cilj natječaja je postići prepoznatljiv, originalan, komunikativan i suvremen vizualni identitet kao temelj sustavne komunikacije Zaklade Sveučilišta u Rijeci prema korisnicima, partnerima i javnosti.

Novi vizualni identitet Zaklade Sveučilišta u Rijeci zamišljen je kao važan segment kontinuirane komunikacije Zaklade sa svim dionicima akademskog i javnog života u gradu Rijeci i regiji, ali i u nacionalnim i međunarodnim relacijama. 

Cilj je vizualnog identiteta Zakladu prikazati kao instituciju s dugogodišnjom tradicijom, ali i kao inovativni prostor suradnje različitih aktera, čiji interdisciplinarni pristup i kreativna sinergija pridonose razvoju akademske i lokalne zajednice grada Rijeke u europskom kontekstu.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju pronađite ovdje.


(M.K., 11.04.2016)