natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Lielvarde Municipality, Latvija


prijava: 01.10.2016.
mjesto: Latvija

Općina Lielvarde (Latvija) želi sudjelovati kao partner na projektima koji se planiraju prijaviti na natječaj za projekte suradnje u programu Kreativna Europa do 1. listopada 2016. godine.

Zainteresirani su za projekte koji su vezani uz područje folklornog plesa koji također žele istraživati nove modele povezivanja sa suvremenim plesom, kulturnom baštinom, umjetnosti i tehnologijom.
 
Lielvarde ima dugu tradiciju u folklornom plesu i vrlo je simbolična regija u Latviji u smislu kulturnih vrijednosti, povijesti i baštine. Lielvarde je trenutno u potrazi za novim načinima širenja običaja folklornog plesa, regionalnih tradicija i kulturne baštine povezujući ih s  drugim područjima, konceptima i plesačima dopuštajući da se ostvari zajedničko stvaralaštvo i da se pojave potpuno nova i posebna partnerstva.
Otvoreni su za raspravu o raznim mogućnostima suradnje. 
 
Kontakt:
E: signe.adamovica@gmail.com
T: +371 29393928

(R.P.B., 30.05.2016)