smotra, revija, natječaj

Natječaj za sudjelovanje na 12. ZAGRAFU


vrijeme: 09.01.2017. - 24.01.2017.
prijava: 15.10.2016..
mjesto: Lauba i Galerija ULUPUH
organizator: ULUPUH - Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

Otvoren je natječaj za sudjelovanje na 12. Međunarodnoj izložbi grafičkog dizjan i vizualnih komunikacija - ZAGRAF s temom 'Društvene reprize'. Rok prijave je 15. listopada.

Glavna izložba  međunarodnog je karaktera i sastoji se od dva dijela – Revije i Teme.
 
REVIJA (A) je međunarodna selektirana izložba realiziranih radova s područja grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija, a obuhvaća radove realizirane u razdoblju od 2012. godine do zatvaranja natječaja. Autori i skupine autora radove prijavljuju u kategorijama: vizualni identitet, tiskana sredstva promocije/komunikacije, izdavaštvo, ambalaža, signalistika, oglašavanje, specifični segmenti vizualnih komunikacija – samostalno, dizajn za film ili elektroničke medije.
 
TEMA (B) je međunarodna selektirana problemska izložba na temu “Društvene reprize” i obuhvaća radove koji mogu biti realizirani, koncipirani kao idejna rješenja ili nastali posebno za ovu priliku, a obuhvaća radove realizirane u razdoblju od 2012. godine do zatvaranja natječaja. Radovi mogu biti izvedeni u bilo kojem mediju, a jedini uvjet da na bilo koji način problematiziraju zadanu temu.

Upute za prijavu možete pronaći ovdje.

(L.V., 27.07.2016)