natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Liepaja Creative Industry Cluster


prijava: 05.10.2016.
mjesto: Latvija

Liepaja Creative Industry Cluster je nevladina organizacija koja povezuje kreativne poduzetnike, samostalne umjetnike, organizacije i istraživačke i obrazovne institucije, a zainteresirana je biti partner u projektu na programu EU Kreativna Europa na natječaju za financijsku podršku europskim mrežama koje djeluju u kulturnom sektoru. Potencijalni partneri se mogu prijaviti do 5. listopada 2016.

Creative Industry Cluster djeluje u kreativnim industrijama u Liepaji i okolici. Više o organizaciji, njenim aktivnostima i budućim ambicijama možete naći ovdje: https://www.youtube.com/watch?v=6AByyY0KZLM

Liepaja Creative Industry Cluster je zainteresirana biti partner u projektu na programu EU Kreativna Europa na natječaju za financijsku podršku europskim mrežama koje djeluju u kulturnom sektoru, a koji će:
 
• ojačati radnu snagu u kulturnom i kreativnom sektoru specifičnim vještinama i iskustvom
• potaknuti kulturne i kreativne radnike/zaposlenike na suradnju na međunarodnoj razini i uspostaviti održive mreže suradnje
• osigurati promociju kulture i kreativnih industrija te raspravu o novim poslovnim modelima i novim radnim principima
• razviti novi poslovni model za kulturu i kreativne industrije
• uključiti različite dionike, političare, javnu administraciju i prosvjetne radnike
 
Kontakt:
Liepaja Creative Industry Cluster
Atis Eglins-Eglitis
Member of Board
E: eglins.atis@gmail.com

(R.P.B., 28.07.2016)