natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Vantaa City Library


prijava: 05.10.2016.
mjesto: Vantaa, Finska

Gradska knjižnica u finskom gradu Vantaa traži partnere za prijavu na veće projekte suradnje u sklopu programa Kreativna Europa, potprogram Kultura. Ideja koju predlažu odnosi se na stvaranje novog modela koji bi knjižnice stavio u ulogu izdavača. Pri tome je namjera iskoristiti sve već postojeće načine informiranja i infrastrukturu knjižnica koja postoji kako bi se proširio raspon aktivnosti koje knjižnice trenutno provode. Poziv je otvoren do 5. listopada 2016.!

Kontakt:
 
Koordinator projekta: Mr. Jukka Pennanen , jukka@pennanen.net
Suradnik za knjižnice, grad Vantaa: Mr. Mikko Vainio mikko.vainio@vantaa.fi
Partner u projektu: Ms. Katariina Ervasti katariina.ervasti@vantaa.fi
 
PDF partner search - Vantaa City Library

(R.P.B., 29.08.2016)