natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Píñar Town Hall, Španjolska


prijava: 05.09.2016.
mjesto: Španjolska; Píñar

Španjolski gradić Píñar, koji se nalazi u provinciji Granadi, želi biti partner u novom projektu za natječaj za veće projekte suradnje u programu EU Kreativna Europa potprogram Kultura čiji je osnovni cilj razvoj dislociranih područja kroz kulturu, povijest i uključivanje lokalnog stanovništva poštujući njihovu raznolikost.

Osnovna ideja s kojom žele ući u projekt je integracija teritorija, kulturne baštine i turizma u cilju  poboljšala lokalnog gospodarstva kroz različite kulturne aktivnosti.

Gradić Píñar ima bogatu kulturnu baštinu, u kojoj se ističu špilje iz Paleolitika dostupnom za invalide i dvorac iz srednjeg vijeka koji obilježava vrlo važan dio povijesti kada su se muslimani i kršćani borili za Al-Andalus.

Stoga žele biti partner u projektima koji se bave kulturnom baštinom, razvojem novih poslovnih modela, obrazovanjem i osposobljavanjem sa socijalnom komponentom poput javnih ili privatnih ustanova koje se bave valorizacijom kulturne baštine, muzeja, kulturnih centara, sveučilišta…

Kontakt:
Ms. María García Badillo
E: mariagarciabadillo@doctortrece.es
E: alcaldiapinar@gmail.com
 
PDF partner search – Píñar Town Hall


(R.P.B., 01.09.2016)