predavanje, tribina

Izazovi digitalnog arhiviranja - predavanje u MDC-u


vrijeme: 08.09.2016. 13 h
mjesto: Zagreb; Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44/II

'Digitalno arhiviranje: pravna pitanja koja treba imati na umu' naziv je predavanja dr. Oleksandra Pastukhova, koje će se održati u organizaciji Muzejskog dokumentacijskog centra u četvrtak, 8. rujna, u 13 sati, u dvorani MDC-a u Zagrebu.

Već smo duboko zašli u digitalno doba te se u radu postepeno prilagođavamo karakteru novih medija.  Digitalni medij postaje standard kako u brojnim područjima rada tako i u baštinskim institucijama. S digitalizacijom građe kulturne baštine i uvođenjem elektroničke obrade muzejskih zbirki i ostale građe u institucijama AKM zajednice, zakoni i politike o informiranju postaju sve relevantniji za rad kako kustosa tako i knjižničara, arhivista i drugih stručnjaka koji se bave upravljanjem informacijama.
 
Zanimljivi su npr. podaci za 2015., a to je da se postepeno uvećava broj digitaliziranih muzejskih zbirki pa je u ovoj godini digitalizirano 114 muzejskih zbirki sa 73.448 predmeta. No to nije ukupan broj digitalizirane i digitalne građe u muzejima uz koju je danas  ravnopravna i dokumentacijska građa. U Hrvatskoj se već više od jednog desetljeća radi na izgradnji Nacionalnog programa digitalizacije AKM građe. Tijekom vremena on je prošao različite faze, no činjenica je da je zakonska regulativa u začecima, i to kako kod nas, tako i u mnogim drugim zemljama. Brojna su pitanja otvorena poput copyrighta, autorskih prava digitalizirane baštine – umjetnina npr.., kao i mnoga druga pa se na njih uglavnom primjenjuju stara pravila. Danas nailazimo na  probleme na tom području, a on nastaje u njihovoj primjeni i interpretaciji.
 
Dr. Oleksandr Pastukhov, koji nam dolazi s Malte, stručnjak za pravo u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, na svom će predavanju dati pregled pravnih okvira primjenjivih na institucije AKM zajednice uz poseban naglasak na pitanja s kojima se susreću stručnjaci koji rade na digitalizaciji i pristupu "digitalnoj" baštini. Govorit će o regulativi, javnoj politici i dobrim praksama, koje su relevantne za funkcioniranje operacija digitalizacije i elektroničkog pristupa građi na načine koji su sukladni zakonima. Među primjerima bit će prezentirani oni iz zemalja članica EU, SAD-a, ali i drugih zemalja.

(R.P.B., 06.09.2016)