natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Centrul Cultural 'Dunărea de Jos' Galați, Rumunjska


prijava: 05.10.2016.
mjesto: Rumunjska; Galati

Kulturni centar 'Dunărea de Jos' djeluje u okviru Županijskog vijeća grada Galati u Rumunjskoj, želi biti partner na projektu Ports Cultural Festival i poziva sve zemlje koje se nalaze uz tok rijeke Dunav, a zainteresirane su za razvoj višegodišnjeg projekta koji u cilju ima slaviti Dunav i tradicije zemalja uz njegovu obalu. Rok za prijeve je 5. listopada 2016.

Aktivnosti Kulturnog centra u skladu su s postavljenim prioritetima i ciljevima:

• promicanje umjetnosti i kulture, autentičnosti i kvalitete kulturnih manifestacija u svim društvenim sredinama;
• obnova, očuvanje i promicanje rumunjskih narodnih običaja i zanata;
• očuvanje kulturne tradicije i podupiranje kulturnih izvedbi etničkih skupina koje žive u županiji;
• razvoj umjetničkih vještina kroz teorijske i praktične programe obrazovanja i osposobljavanja;
• suradnja s partnerima na razvoju dinamičnog kulturnog podneblja favorizirajući kulturno i umjetničko priznanje Grada i Županije na regionalnoj i međunarodnoj razini.
 
Kontakt:
E: office@ccdj.ro
T: +40 236 418400
F: +40 236 415590
Str.Domneasca Nr.61
postal code: 800008

PDF partner search – Centrul Cultural 'Dunărea de Jos' Galați

(R.P.B., 06.09.2016)