natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Udruga Bajka, Bosna i Hercegovina


prijava: 05.10.2016.
mjesto: BiH; Sarajevo

Udruga Bajka je centar za promociju odgoja, obrazovanja, kulture i tradicije iz Sarajeva koja je zainteresirana za partnerstvo u projektima suradnje za natječaj u programu EU Kreativna Europa potprogram Kultura. Rok za prijave je do 5. listopada 2016.!

Udruga Bajka želi surađivati s neprofitnim organizacijama na projektima koji se bave lutkarstvom, obrazovanjem, odgojem, kulturom, izdavaštvom, kazalištem, storytelling-om ili tradicionalnim bajkama.
 
Kontakt:
Merima Džindo
Radićeva 11
71000 Sarajevo
T: +387 61/461 620
E: merimadzindo@gmail.com
 
PDF partner search – Udruga bajka

(R.P.B., 12.09.2016)