natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – AICCORE (Regionalno vijeće europskih općina i regija) i Općina Montagnana (Italija)


prijava: 05.10.2016.
mjesto: Italija

AICCORE (Regionalno vijeće europskih općina i regija) i Općina Montagnana traže partnere za projekt 'Project fiche: network of historical re-enactments' za natječaj za manje projekte suradnje u programu EU Kreativna Europa potprogram Kultura. Cilj projekta je izgraditi transnacionalni projekt suradnje koji je fokusiran na mrežu uprizorenja povijesnih događaja u Europi. Prijave se primaju do 5. listopada 2016.!

Općina Montagnana nalazi se u neposrednoj blizini grada Padove gdje se svake godine održava rekonstrukcija važnog srednjovjekovnog događaja pod nazivom 'Palio dei 10 Comuni'. Radi se o tipičnom talijanskom festivalu kojeg posjećuje velik broj posjetitelja, i koji želi transnacionalnu suradnju i uključivanje sličnih uprizorenja povijesnih događanja u Europi. 

Posebni ciljevi projekta su:
• stvaranje mreže sličnih povijesnih događanja kako bi se olakšala razmjena s ciljem testiranja inovativnih pristupa za razvoj publike;
• otvaranje novih radnih mjesta i novih poslovnih prilika;
• osvještavanje kreatora javnih politika i definiranje zajedničke politike za valorizaciju tradicionalnih događanja na europskoj razini
• stvaranje turističkih destinacija
 
Kontakt:
 
Mr. Marco Marinuzzi
T: +39 349 783 5733
E: studiomarcomarinuzzi@gmail.com
 
Ms. Valentina Colleselli
T: +39 328 77 55757
E: valentina.colleselli@gmail.com

Ms. Loredana Borghesan
(načelnica Općine Montagnana)
E: protocollo@comune.montagnana.pd.it
 
PDF partner search – AICCORE i Općina Montagnana (Italija)

(R.P.B., 27.09.2016)