predstavljanje

Predstavljanje prve monografija o djelu velikoga hrvatskog slikara Jerolima Miše


vrijeme: 04.10.2016. 13:00
mjesto: Muzej Mimara, Trg F. Roosevelta 5, Zagreb
organizator: Plejada d.o.o.

Nakladnička kuća Plejada poziva na predstavljanje knjige 'Jerolim Miše. Između slike i riječi' autorice dr. sc. Ane Šeparović, leksikografkinje i urednice u redakciji Hrvatskoga biografskoga leksikona u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, koje će se  održati 4. listopada s početkom u 13 sati u Muzeju Mimara.
O knjizi, koju je objavila nakladnička kuća Plejada iz Zagreba, uz autoricu će govoriti recenzenti dr. sc. Ivana Mance s Instituta za povijest umjetnosti i akademik Tonko Maroević te urednik knjige Ilija Ranić.
Ana Šeparović napisala je prvu cjelovitu monografiju o opusu hrvatskog slikara Jerolima Miše (1890.–1970.), a glavna namjera autorice bila je kontekstualizirati Mišino djelo unutar ambijenta i duha vremena u koje je bio trajno uronjen.
Jerolim Miše bio je nezaobilazan sudionik svih značajnih likovnih zbivanja prve polovine 20. stoljeća. Djelovao je u okviru važnih likovnih grupacija, isprva Društva Medulić i Proljetnoga salona, potom Grupe nezavisnih umjetnika i naposljetku Grupe trojice. Specifičnost je njegova opusa u neprestanoj izmjeni stilova, a kako je dugo živio i djelovao, riječ je o cijelom nizu stilskih izraza: od simbolističko-secesionističkih kompozicija i secesionističko-ekspresionističkih portreta 1910-ih, preko sezanističkoga ekspresionizma i magičnoga realizma 1920-ih, kolorizma 1930-ih, intimizma i socrealizma 1940-ih sve do približavanja apstrakciji 1950-ih i vraćanja realizmu 1960-ih godina.
Osim slikarstvom i grafičkim dizajnom, okušao se u književnosti – napisavši nekoliko drama, pjesama i pripovijetki, a istaknuo se i kao jedan od najvažnijih likovnih kritičara svoga vremena. U ovoj knjizi istražena su i interpretirana i ta područja njegova djelovanja te upravo na temelju činjenice da je svoje estetičke stavove izrijekom artikulirao i u svojim likovnim kritikama, bilo je moguće uspostaviti analogije između njegove riječi i slike, što se odrazilo i u samom naslovu knjige.
Sutradan, 5. listopada u 19 sati otvorit će se izložba Mišinih slika u Galeriji Deči u Radićevoj 19, kojom prilikom će Ana Deči, dr. sc. Frano Dulibić, redoviti profesor na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu i autorica knjige reći nekoliko riječi o izloženim djelima. Na izložbi će biti pokazana djela iz 1930-ih godina, kada je Miše bio slikarski i izlagački najaktivniji, a njegova koloristička djela iz toga razdoblja sačuvana su nam u najvećem broju i najčešće izlagana na izložbama, te su stoga najviše prisutna u svijesti i vizualnoj memoriji kako povjesničara umjetnosti, tako i publike. Tada najviše slika nevesele djevojčice i dalmatinski pejzaž, u kojem pronalazi svoj antimodernistički „protusvijet“. Zanimljivost predstavlja da iako je uvijek slikao uz more, zapravo na njegovim se slikama more rijetko kada vidi. Iz pisama i intervjua vidi se kako ga nisu zanimali konvencionalni pejzaži koji su Dalmaciju prikazivali romantizirano i arkadijski, kao zemlju sunca, mora i bogate povijesne baštine, već ga je zanimao stvarni život, koji je često obilježen teškim radom i siromaštvom, dakle socijalni aspekt. Upravo manje poznata djela iz ovoga razdoblja koja se nalaze u privatnom vlasništvu i od kojih će većina po prvi put biti reproducirana upravo u ovoj knjizi, biti će pokazana na ovoj izložbi.
 

(L.V., 03.10.2016)