natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo - Europska mreža glazbenog kazališta (EMGK)


prijava: 23.11.2016.
mjesto: Albanija; Tirana

Europska mreža glazbenog kazališta ima za cilj savladati poteškoće na koje nailaze najtalentiraniji kreativci tog područja na početku svoje karijere, promicanjem njihovog rada na rastućoj platformi veza koja će potaknuti stvaranje i izvođenje novih djela glazbenog kazališta u cijeloj Europi i dalje. Prijave se primaju do 23. studenog 2016.

Što je misija EMGK?
 
Europska mreža glazbenog kazališta (EMGK) osmišljena je kako bi uspostavila korisnu, dinamičnu, suradničku, plodnu i međuvremensku strukturu fokusiranu istovremeno na očuvanje, uspostavom paneuropske međusobno zamjenjive baze podataka i mreže među strukturama i profesionalcima industrije klasičnog glazbenog kazališta, te na evoluciju, podrškom radu i povezivanju europskih mladih i/ili inovativnih kompozitora, pisaca, umjetnika, redatelja, producenata, organizacija, festivala, te izvedbenih i obrazovnih centara žanra.
 
Stvaranjem živahne mreže putova između glavnih aktera i institucija žanra i predstavnika nove europske generacije talentiranih umjetnika koji rade na glazbenom kazalištu, vjerujemo da će prosperirati napredak, strast i kreativnost oblikovanjem i izgradnjom novog repertoara za europsko glazbeno kazalište 21. stoljeća i dalje. Okupljanjem inovativnih umjetnika EMGK ima za cilj postati sveprisutna, živa institucija glazbenog kazališta današnjice i sutrašnjice koja se širi.
 
Odnjegovana na našoj bogatoj raznolikosti i utemeljena na našem specifičnom i trajnom europskom pristupu prema tradiciji i novini, EMGK ima za cilj iznjedriti nov, paneuropski, revitalizirajući i sveprisutan pol žanra, pored američkog Broadwaya i britanskog West Enda. Prateći, natječući se i stvarajući razmjene s najistaknutijim međunarodnim akterima, institucijama, festivalima, mrežama i organizacijama ovog raskošnog načina umjetničkog izričaja, cilj je EMGK pretvoriti u sinergijsku težu,  sposobnu poticati nove ideje, nove tehnologije i nove umjetničke potencijale za našu zajedničku buduću baštinu.
 
Osmišljena kao zajednica koja se širi, EMGK objektivno će generirati nove mogućnosti za svakog svog člana, bili to prvorazredni ili mladi talentirani europski profesionalci koji strastveno rade u glazbenom kazalištu. Pridružite se stoga u procesu oblikovanja i izgradnje budućnosti glazbenog kazališta u Europi, budući da bi EMGK mogla pomoći karijeri svakog produktivnog igrača.
 
Kao industrija koja se širi i kojoj su potrebne inovacije, uključujući korištenje novih tehnologija, osim što će podržavati i promicati individualan rad, radionice i treninge, imat će i središnju ulogu u istraživanju novih oblika izričaja ili privlačenju i zadržavanju kreativnih povratnih informacija od široke publike, s ciljem da uhvati početak nečega što bi moglo iznenaditi paneuropske publike sutrašnjice. Tečajevi rađeni po mjeri koje će držati najbolji akteri u tom području, ogledni primjeri, prezentacije, interaktivni forumi i događanja uživo postat će medij za razvoj međunarodne karijere najistaknutijih kreativaca, predstavljanjem njihova rada širokoj publici i krugu aktera.
 
Kontakt:
Elvis Peçi
Chairman of "Broadway Albania" Association
Composer, Pianist, Producer
Member of ASCAP
Docent at the Faculty of Music,
Address: Bld. Gjergj Fishta, Kulla e Bardhe, 1001, Tirana. Albania

web: www.facebook.com/EuropeanMTN
www.BroadwayAlbania.com
www.Kabaland.al
 
PDF partner search – Europska mreža glazbenog kazališta (EMGK)

(R.P.B., 04.11.2016)