natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – EGTC Duero – Douro (Španjolska)


prijava: 30.11.2016.
mjesto: Španjolska

EGTC Duero - Douro je neprofitna organizacija koja promiče i razvija prekograničnu, transnacionalnu i međuregionalnu suradnju s ciljem jačanja ekonomske i socijalne kohezije. Traže partnera na projektu pod nazivom Europe`s Borders za natječaj za projekte suradnje u programu EU Kreativna Europa potprogram Kultura u području materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Prijave se primaju do kraja studenog 2016.!

Cilj projekta Europe`s Borders je stvaranje mreže materijalne i nematerijalne kulturne baštine iz europskih ruralnih područja koja će se baviti dokumentiranjem, obradom i širenjem legendi, priča, običaja, tradicionalne arhitekture, kulinarstva. Ovim projektom želi se očuvati i širiti kulturna baština ruralnih područja koja bi, zbog demografskih faktora poput  raseljavanja i starenja populacije, mogla čak i nestati, što bi dovelo do gubitka sve te kulturne baštine.
 
Kontakt:
duero-douro@duero-douro.com
+34 923 14 15 04

Partner search

(R.P.B., 14.11.2016)