natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Association Global Warming (Francuska)


vrijeme: 17.11.2016.
mjesto: Francuska; Pariz

Udruga Global Warming je neprofitna organizacija sa sjedištem u Parizu, čiji je cilj promovirati mlade umjetnike. Udruga organizira umjetnička događanja i kreativne radionice, te želi stvoriti mrežu i povezati različite oblike umjetničkog izričaja. Glavni cilj Udruge je ujediniti kulturne djelatnosti kao što su slikarstvo, kiparstvo, fotografija, glazba, ples, kazalište, film, moda, ulična umjetnost… pod istim krovom.

Udruga Global Warming traži partnera za natječaj za europske projekte suradnje u programu Kreativna Europa u svim državama članicama Programa osim Francuske, Mađarske, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva. Dobrodošle su sve organizacije koje su specijalizirane u nekom umjetničkom području poput ulične umjetnosti, glazbe, plesa s posebnim naglaskom na interdisciplinarnost. Udruga je uspješno prijavila i provela projekt Métiss'age u sklopu Programa EU Kultura koji se održavao u Parizu, Londonu i Rimu istražujući temu "Život u gradu".

Za novi projekt, Udruga već  ima jednog partnera u Budimpešti i traži još jednog.

Ideja ovog projekta je kulturni i umjetnički kotao / a cultural and artistic melting pot. Ulični festival Métiss’age na temu "Volim svoj grad" istražuje europski način života. Cilj projekta je stvoriti umjetnička, interaktivna, popularna, opsežna, dinamična, sjedinjujuća i humanistička događanja u Parizu, Budimpešti i nekom trećem glavnom gradu na simboličnim lokacijama. Putem originalnih uličnih slika „Ulica“ će se pretvoriti u platformu za međukulturni dijalog umjetničke i ljudske tolerancije te bi se na taj način europski identitet obogatio globalnom kolektivnom svijesti. Događanje će okupiti sve uzraste kroz niz radionica, a djeca i učenici moći će razmjenjivati mišljenja, istraživati teme i razmjenjivati ih s raznim umjetnicima.

Ovim projektom, Udruga Global Warming želi stvoriti platformu gdje će se europski umjetnici sastajati i raditi zajedno kako bi stvorili jedinstveno umjetničko djelo u čijem stvaranju i kreativnom procesu će aktivno sudjelovati i publika, ljudi, prolaznici.

Ulične slike predstavljat će različitosti i specifičnosti Europe, a fotografije, video zapisi i mediji ujedinit će materijale i stvoriti zajedničko umjetničko djelo koje simbolizira ujedinjenu Europu i povezuje stare i nove države članice.

Kontakt:
Fiona COE, predsjednica
E: globalwarming@wanadoo.fr
 
Partner search

(R.P.B., 17.11.2016)