natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Slovensko komorno glazbeno kazalište


prijava: 04.10.2017.
mjesto: Slovenija; Ljubljana

Slovensko komorno glazbeno kazalište želi biti partner na projektima u sklopu natječaja za projekte suradnje u programu EU Kreativna Europa, potprogram Kultura koji su zainteresirani za produkciju opera za odrasle i opera za mlade. Rok za prijave zainteresiranih partnera na projektu je 4. listopada 2017.

Posebno su zainteresirani za suradnju s tvrtkama koje proizvode suvremene komorne opere i koje imaju iskustvo prijave na europske fondove, a kroz  produkcije za djecu žele razvijati novu publiku.

Slovensko komorno glazbeno kazalište je nevladina organizacija iz Ljubljane koja producira komorne opere, njegujući dvije vrste opera: produkcija komornih opera za odrasle (suvremena glazba i barok) i produkcija opera za djecu (uglavnom suvremena glazba).

Kontakt:

Katja Konvalinka
P: +386 (41) 807 104
E: info@skgg.eu
 
Partner search from Slovenia

(R.P.B., 17.01.2017)