natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Serbian Jewish Choral Society, Srbija


prijava: 05.10.2017.
mjesto: Srbija; Beograd

Srpsko-židovsko pjevačko društvo projektom 'Nikada zaboraviti, holokaust, nikada se ponovilo - glazba piše sjećanja' želi se prijaviti na natječaj za projekte suradnje u programu EU Kreativna Europa, potprogram Kultura. Žele surađivati s partnerima koji su zainteresirani za kulturnu suradnju, razmjenu, edukaciju, organizaciju festivala i koncerata, a rok za prijavu je 5. listopada 2017.!

Kroz ovaj projekt temi holokausta žele pristupiti iz četiri različita kuta: kroz glazbu, socijalnu – psihologiju, povijest i osobna sjećanja. Ideja projekta je borba protiv predrasuda, diskriminacije, rasizma, antisemitizma i ksenofobije kroz razne aktivnosti u projektu.
 
Srpsko-židovsko pjevačko društvo osnovano je u Beogradu 1876. godine s idejom promicanja glazbe koja smanjuje granice kulturnih, nacionalnih i vjerskih različitosti. Ideja o multikulturalnosti, interkulturnom i međuvjerskom dijalogu definira ovaj zbor.
 
Kontakt:
 
E: marlenaudruzenje@ikom.rs
T: +381 63 375 044
    +381 63 383 966
 
Partner search from Serbia

(R.P.B., 23.02.2017)