natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Brătianu Cultural Centre, Rumunjska


vrijeme: 05.10.2017.
mjesto: Ștefănești, Rumunjska

Javna ustanova Kulturni centar Brătianu u programu Kreativna Europa za natječaj za prekograničnu suradnju u kategoriji manjih projekata žele biti partner u projektima koji su tematski vezani uz kulturnu baštinu. Rok za prijave potencijalnih partnera je 5. listopad 2017.
Kulturni centar Brătianu je javna ustanova koja je smještena u velikoj gospodarskoj kući i koja je pripadala znamenitoj rumunjskoj obitelji političara, a danas je spomenik kulturne baštine. Glavni ciljevi Kulturnog centra su promoviranje povijesnog i arhitektonskog konteksta u kojem se nalaze, razvoj kulturnog programa Centra, te suradnja s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim institucijama. Putem posebnih programa žele doprinijeti i podizanju razine znanstvenog te umjetničkog obrazovanja šire javnosti zbog čega imaju istaknutu i suradnju s Ministarstvom obrazovanja, znanosti i mladih.

Za prijavu na program Kreativna Europa žele sudjelovati s aktivnostima koje se bave organizacijom znanstvenih kampova i kampova za kipare, znanstvenih skupova, kreativnih radionica, izložbi, rezbarenjem drva, izrade lutaka u narodnim nošnjama.
 
Kontakt:
Simona Şerban
specialist inspector
E: simona.serban63@yahoo.com
T: +40248/266703
M: +40740290005


Partner search from Romania

 

(L.V., 23.03.2017)