natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, Španjolska


prijava: 05.10.2017.
mjesto: Španjolska; Madrid

Uprava za koordinaciju javnih knjižnica Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta Španjolske želi sudjelovati u programu Kreativna Europa potprogram Kultura u projektima suradnje koji se bave inovacijama u javnim knjižnicama i institucijama te digitalizacijom kulturne baštine. Prijave se primaju do 5. listopada 2017.!

Uprava za koordinaciju javnih knjižnica Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta Republike Španjolske surađuje s javnim knjižnicama te su dosada proveli nekoliko relevantnih projekata na nacionalnoj razini poput Hispana ( portal za digitalni pristup kulturnom naslijeđu u sklopu Europeane) i e-Biblio, platforma za e-posuđivanje i razradu knjižnične statistike, kao i na međunarodnim projektima poput  IFLA, NAPLE i EBLIDA.

Kontakt:
Diego Gracia
International Library Cooperation
E: diego.gracia@mecd.es
 
Partner search from Spain


(R.P.B., 11.04.2017)