natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – FILAF Artbook Fair, Francuska


prijava: 30.09.2017.
mjesto: Perpignan, Francuska

FILAF je međunarodni festival koji se već sedmu godinu za redom održava u Perpignanu u Južnoj Francuskoj, s ciljem promicanja najboljih knjiga i filmova o umjetnosti. S takvim ciljem i iskustvom žele razviti novi europski projekt: federacija koja okuplja sve sudionike u stvaranju knjiga o umjetnosti. FILAF traži partnere za projekt za prijavu na natječaj za projekte suradnje u kategoriji manjih projekata suradnje u sklopu programa Kreativna Europa.

Partneri u projektu su Engleska, Njemačka, jedna Skandinavska država i jedna država istočne Europe.
 
Izdavači, umjetnički centri, muzeji i galerija objavljuju monografije i knjige o umjetnosti u suradnji s tiskarama, knjigovežnicama i grafičkim dizajnerima, što pokazuje da je vrlo veliko tržište ne ujedinjeno. Cilj ovog projekta je unijeti kriterij kvalitete poticanjem članova da zajedno rade i razvijaju fluidan odnos. Jedan od ciljeva ovakvog udruživanja je i promicanje trojezičnosti kako bi se razvila europska interakcija zaobilaženjem dominantnih jezika. Federacija će se zasnivati na Internet platformi koja dopušta digitalno usklađivanje s posebno rezerviranim područjem za profesionalce. Ova platforma pružat će svojim članovima mogućnost objavljivanja svojih najava i npr. poziva za projekte. Također, ovaj projekt imat će i savjetodavnu komponentu te će izdavati oznaku za ekološki odgovoran pristup proizvodnji (npr. knjige koje su tiskane na recikliranom papiru moći će nositi ovu oznaku).

Kontakt:
Lauara Angot
E: laura@filaf.com

Partner search


(R.P.B., 03.07.2017)