natječaj

Natječaj za izlaganje u Galerijskom centru Varaždin


vrijeme: 20.07.2017.
prijava: 10.08.2017.

Javna ustanova u kulturi 'Galerijski centar Varaždin' objavljuje natječaj za izlaganje u svojem izložbenom prostoru u 2018. godini. Rok za prijavu je 10. kolovoza 2017.
Na natječaj se mogu javiti likovni umjetnici, grupa umjetnika ili kustosi sa autorskom koncepcijom.

Na internet stranici ustanove www.gcv.hr priložen je tlocrt i fotografije izložbenog prostora.

Kandidati trebaju priložiti biografiju, opis projekta, kao i okvirni troškovnik koji uključuje tehničke specifikacije.

Prijave se šalju elektroničkim putem na mail: ivanmesek@gmail.com.

Rok za prijavu na natječaj je 10. kolovoza 2017.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u roku od 10 dana od završetka natječaja.
 

(D.H.F., 20.07.2017)