natječaj

Foto natječaj 'Smiješak… čitajte!'


prijava: 25.08.2017.

Hrvatsko čitateljsko društvo već dvanaestu godinu organizira foto natječaj pod nazivom 'Smiješak …čitajte!', čijoj kvaliteti pridonosi već četvrtu godinu podrška Hrvatskog fotosaveza. Tema natječaja je čitanje, a fotografije se mogu slati do 25. kolovoza.

Tema: čitanje

Natjecati se mogu fotografi amateri bez obzira na dob.

Radovi trebaju prikazivati osobu koja čita knjigu, časopis, novine, strip, elektroničku knjigu.

Cilj natječaja: putem fotografije istaknuti važnost te pozitivnu i zabavnu stranu čitanja i pismenosti.

U natječaju se može sudjelovati s najviše tri rada koja čita.

Kriteriji za natječaj obuhvatit će maštovitost i kreativnost fotografskog rada te iskrenost doživljaja autora.

Ocjenjivačku komisiju imenovat će organizator natječaja, Hrvatsko čitateljsko društvo koja će od ukupnog broja prijavljenih radova na natječaj odabrati 3 pobjedničke fotografije.

Fotografije se šalju u digitalnom obliku na e-mail: hcd.hcd@gmail.com.  

Natječaj traje do 25. kolovoza 2017. godine, a pobjednici će biti proglašeni 8. rujna 2017. na stručnom skupu povodom Međunarodnog dana pismenosti koji je ove godine tematski posvećen digitalnoj pismenosti.

• Pravila natječaja “Smiješak… čitajte!”
• Prijavnica 2017.

(D.H.F., 24.07.2017)