natječaj, festival

Poziv za 15. Festival prvih


prijava: 10.09.2017.

Studio Artless i 15. Festival prvih otvaraju natječaj za prijavu umjetničkih radova. Ovogodišnja tema je - izmišljanje tradicije.

Program 15. Festivala prvih održat će se u prostorima Centra KNAP (Kulturni centar Pešćenica), Ivanićgradska 41 A, između 2. – 6.10.2017.  godine.

Festival prvih pokrenuo je multimedijalni umjetnik Željko Zorica (1957. - 2013.) postavivši ga kao smotru dostignuća stvaratelja različitih umjetničkih i neumjetničkih profila. Odabirući radove debitanata, prve u nekom mediju, želio je „omogućiti inicijacijski trenutak onima koji dolaze“, a vične umjetničkom izričaju „umjetnike i druge koji su već tu“ želio je „prisiliti/privoljeti da se usude napustiti profesionalno i zanatski sređene manirističke dvorce svojeg javnog nastupa“. 

Odgovarajući svojim radovima na zadanu temu, na  FP se prijavljuju oni koji žele govoriti kritički. Jedini uvjet je da debitiraju u kategoriji/mediju u kojem ostvaruju rad. Ovakva inovativna koncepcija povezivanja aktualne društvene teme s poticanjem novih radova na nepoznatom terenu, prema mišljenju povjesničara umjetnosti i teoretičara dizajna dr. sc. Feđe Vukića, Festival prvih čini najneobičnijim i najeksperimentalnijim mjestom hrvatske kulture. 15. Festival prvih proizvodimo sa stručnjacima čiji su interesi i znanja povezani s temom, u suradnji s umjetnicima i neumjetnicima, javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva i nezavisne kulture.

Tema 15. Festivala prvih je: IZMIŠLJANJE TRADICIJE

Prema Hrvatskom enciklopedijskom rječniku (Novi Liber, Zagreb, 2003.), izmisliti (što), znači stvoriti maštom nečeg čega nije bilo i nema [ ~ neprijatelja,  ~ sukob ], a tradicija jest: 1. prenošenje znanja, spoznaja, vjerovanja, legendi, običaja, kulturnih vrijednosti itd. s generacije na generaciju, iz jedne epohe u drugu, bilo usmenom predajom ili pismenom predajom, odgojem i dr. 2. dugotrajno uspostavljan način mišljenja, ustaljeni običaji preuzeti iz ranijih razdoblja.

Sintagmu izmišljanje tradicije preuzimamo od britanskih povjesničara E.J. Hobsbawma (1917. – 2012.) i T.O. Rangera (1929. – 2015.) iz knjige istoga naslova (The Invention of Tradition) napisane 1983. godine. Prema Hobsbawmu: “Izmišljena tradicija“ označava skup praksi ritualne ili simboličke prirode, kojima u načelu upravljaju javno ili prešutno prihvaćena pravila čiji je cilj ponavljanjem usaditi određene vrijednosti, norme i ponašanja. Ponavljanje automatski implicira kontinuitet s prošlošću. Kad god je to moguće, „izmišljene tradicije“ teže uspostavi kontinuiteta s određenom herojskom prošlošću. (...) Utoliko što pozivanje na herojsku prošlost postoji, posebnost  je „izmišljenih tradicija“ u tome što je kontinuitet s tom prošlošću uglavnom umjetan. Ukratko, nastale kao odgovori na nove situacije, one se oblikuju kao aluzije na prošla događanja ili same oblikuju svoju prošlost kroz kvaziobvezatno ponavljanje.“ (iz zbornika Kultura pamćenja i historija, prir. Maja Brkljačić, Sandra Prlenda, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2006., 415 str.). U posljednjem (neprenesenom) retku Hobsbawmovog uvoda autor se nada kako će od knjige, i drugi, osim povjesničara, imati koristi.

Koristi može biti od umjetničkog i teorijskog pro(e)tresanja uvriježenih introjeciranih stavova, te iniciranja promišljanja društvenih ponašanja koji nam se, na prvi pogled, mogu činiti od stoljeća 7., a zapravo, tek su nedavno dio svakodnevne prakse određenih društvenih skupina. Drugi je smjer autoironijski, zaigran, pa se, koristeći prigodu obljetnice Festivala prvih, želimo baviti i pitanjem utjecaja vlastitog djelovanja - jesmo li tijekom ovih petnaest godina izmislili novum koji može postati tradicija?

Prijave s opisom rada i biografijom autora primaju se do 10. 9. 2017. godine na e-mail: festivalprvih@gmail.com.


(D.H.F., 04.08.2017)