natječaj

Stipendije Švicarske Konfederacije u ak. god. 2018./2019.


vrijeme: 01.09.2017.
prijava: 15.11.2017.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Agencija za mobilnost i programe EU, u suradnji sa Švicarskim veleposlanstvom, objavljuju natječaj za jednogodišnje stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2018./2019. Između ostalih dodjeljuju se i stipendije za umjetničke smjerove...

Dodjeljuju se sljedeće kategorije stipendija u konkurenciji s kandidatima iz drugih zemalja Europske unije:
  1. stipendije za znanstvenoistraživačke boravke u Švicarskoj, za diplomirane kandidate mlađe od 35 godina;
  2. stipendije za doktorske studije, za diplomirane kandidate mlađe od 35 godina;
  3. stipendije za poslijedoktorske studije, za kandidate kojima u trenutku početka stipendije doktorat neće biti stariji od tri godine;
  4. stipendije za umjetničke smjerove, za diplomske (master) studije i istraživanja na konzervatorijima i umjetničkim školama u sklopu švicarskih sveučilišta primijenjenih znanosti, za kandidate mlađe od 35 godina.
Detaljnije informacije dostupne su u priloženim dokumentima na engleskome jeziku i na mrežnoj stranici Državnoga tajništva za obrazovanje i znanost Švicarske.
Natječajnu dokumentaciju, koja uključuje prijavne obrasce, zainteresirani kandidati trebaju zatražiti od Švicarskog veleposlanstva.
Osoba za kontakt je gosp. Pero Katušić, tel.: +385 1 487 88 16, e-pošta: pero.katusic@eda.admin.ch.
Uz prijavne obrasce dostupne pri Švicarskom veleposlanstvu, prijavi je potrebno priložiti ispunjen i otisnut on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na web stranici. Obrazac služi kao temelj za elektroničku obradu podataka.

Prijavu, s potpunom dokumentacijom na jednome od jezika: njemačkome, francuskome, talijanskome ili engleskome, treba poslati u tri primjerka do 15. studenoga 2017. godine na adresu:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Frankopanska ulica 26
10 000 Zagreb
s naznakom: „Za stipendije Švicarske Konfederacije“

tel.: + 385 1 5497 896
tel: + 385 1 5005 955
e-pošta: bilaterala@mobilnost.hr

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Agenciji za mobilnost i programe EU-a za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su ustupili prijavom) u svrhu provedbe natječaja i suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na mrežnoj stranici Agencije.

Dokumenti:

Application Guidelines for Applicants for the Academic Year 2018/2019 (240.08 KB)
Fine Arts Scholarships 2018/2019 (123.12 KB)
PhD Scholarships 2018/2019 (134.39 KB)
Postdoctoral Scholarships 2018/2019 (139.34 KB)
Research Scholarships 2018/2019 (139.79 KB)

(izvor: https://mzo.hr)

 
 

(D.H.F., 31.08.2017)