natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Fakultet likovnih umjetnosti (FFA), Srbija


prijava: 01.11.2017.
mjesto: Srbija; Beograd

Fakultet likovnih umjetnosti (FFA) iz Beograda traži partnere koji se bave digitalizacijom kulturne građe i umjetničkog naslijeđa i vizualnim umjetnostima. Za natječaj za projekte suradnje u programu Kreativna Europa potprogram Kultura traže partnere koji će im pomoći u kreiranju i promoviranju mobilne aplikacije  kao i u izradi kratkih video-audio digitalnih umjetničkih formi koji su stvoreni kulturnim i umjetničkim naslijeđem.

Buduće aktivnosti Fakulteta likovnih umjetnosti (FFA) usmjerene su na realizaciju projekata koji se bave digitalizacijom akademskog  naslijeđa koje zanima mlade ljude, poput:
1. kreiranja kratkih videa koji kroz suvremene načine montaže, animacije i digitalno stvorenu glazbu, predstavljaju materijale iz prošlosti, a koji su vezani uz FFA
2. izrada mobilne aplikacije koja je vezana uz umjetničko naslijeđe FFA.
 
Kontakt:
Oliver Erić, PhD
E: ericolja@yahoo.com
 
Adriana Turajlić, MA Art Historian
E: adrianabuzz@gmial.com
 
Partner search from Serbia

(R.P.B., 15.09.2017)