natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Center for Culture ana Education Božidarac, Srbija


prijava: 01.12.2017.
mjesto: Srbija; Beograd

Centar za kulturu i obrazovanje 'Božidarac – 1947' je javna ustanova iz Beograda koja želi biti partner na interdisciplinarnim projektima za natječaj za projekte suradnje u programu Kreativna Europa potprogram Kultura, a koji se bave kulturnim menadžmentom, cjeloživotnim obrazovanjem i kreativnim industrijama.

Njihova ideja je razviti nove vrste tečajeva i edukacija koje bi studentima pružile znanja i vještine za kreativne industrije. Također, Centar za kulturu i obrazovanje „Božidarac 1947“ želi biti partner i u projektima koji se bave razvojem publike. U sklopu centra imaju razne kulturne i umjetničke aktivnosti poput umjetničkih izložbi, koncerata, raznih vrsta radionica i festivala, a u njihovim prostorima radi i studentsko kazalište.
 
Kontakt:
Vladimir Kljajić
E: office@bozidarac.rs
 
Partner search from Serbia

(R.P.B., 15.09.2017)