natječaj, nagrada

Natječaj za dodjelu Nagrade Stjepan Šulek za 2017.


vrijeme: 21.09.2017.
prijava: 31.10.2017.

Temeljem Pravilnika o dodjeli Nagrade Stjepan Šulek, Upravni odbor Fonda Stjepan Šulek, donio je odluku o objavi natječaja za dodjelu Nagrade Stjepan Šulek za skladateljsko djelo za 2017. godinu. 

1. Skladatelji, kandidati za nagradu moraju ispunjati slijedeće uvjete:

a) da su rođeni poslije 1980. godine;
b) da se natječu s jednom skladbom koja je prvi put javno izvedena ili snimljena (audio ili audio-video) u vremenu od 1. rujna 2015. do 31. kolovoza 2017. godine;
c) da su državljani Republike Hrvatske.

2. Kandidati se na natječaj mogu prijaviti sami, a mogu ih prijaviti i druge pravne ili fizičke osobe (ustanove, stručne udruge, pojedinci). U natječaju ne mogu sudjelovati skladatelji koji su već nagrađeni ovom nagradom.

Za natječaj je potrebno:

a) prijava (osobni podaci, adresa, telefon za kontakt, naziv skladbe, vrijeme i mjesto prve izvedbe, izvođači, trajanje);
b) partitura i obvezna audio snimka u CD-R formatu (uz druge formate) skladbe kojom kandidat sudjeluje u natječaju;
c) dokaz o vremenu i mjestu prve javne izvedbe ili snimanja (koncertni program, potvrda ustanove i sl.);
d) kratka pisana informacija o skladbi – do polovice tipkane stranice;
e) životopis s opisom školovanja i umjetničkog rada (ne kraći od polovice tipkane stranice);
f) dokaz o hrvatskom državljanstvu – fotokopija domovnice;
g) dokaz o danu rođenja – fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih.

3. Prijava se šalje preporučeno na adresu (može se i predati osobno):

Hrvatsko društvo skladatelja, Fond Stjepan Šulek – za nagradu,
10000 Zagreb, Berislavićeva 9/I,
ROK ZA PRIJAVU JE 31. LISTOPADA 2017.

4. Skupština Fonda Stjepan Šulek odluku će o nagradi donijeti na prijedlog stručnog žirija, a objavit će je do kraja prosinca 2017. godine. Nagrada, koja se sastoji od diplome i novčanog iznosa, uručit će se 16. siječnja 2018. u 12 sati u Hrvatskom društvu skladatelja.

Dodatne se obavijesti mogu dobiti na tel. 01/231-9698, mob. 091/231 9698, e-mail: haris.nonveiller@gmail.com.

www.hds.hr
 
 

(D.H.F., 22.09.2017)