natječaj

Natječaj Japanske fondacije - program Umjetnost i kulturna razmjena


vrijeme: 27.09.2017.

Raspisan je natječaj za Japanske fondacije za fiskalnu godinu 2018./2019. Japanska fondacija promiče kulturnu razmjenu u sklopu programa Umjetnost i kulturna razmjena, Japanski jezik u inozemstvu te Japanski studiji u inozemstvu i intelektualna razmjena


Svaki od navedenih programa sadrži podprograme kojima je cilj pružanje potpore projektima kulturne razmjene na individualnoj i grupnoj osnovi.

Raspisani natječaj odnosi se za projekte koji se imaju realizirati u razdoblju od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. godine.

Rokovi za prijave nisu isti za sve programe.

Više detalja o programu Arts and Cultural Exchange možete pronaći ovdje.

Potrebno je pažljivo pročitati upute i programe te prijave na vrijeme predati Veleposlanstvu Japana.

Vidi i ostale programe:

• Japanese-Language Education Overseas
• Other
• Japanese Studies Overseas and Intellectual Exchange

http://www.hr.emb-japan.go.jp/itprtop_hr/index.html
 

(D.H.F., 28.09.2017)